จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Call Us Click

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

 

จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์

กู้ชีพ กู้ภัยและงานภาคสนาม

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Email Office Click!

การขนส่งทางการแพทย์ : ประเภทของรถพยาบาล

การบริการขนส่งอุปกรณ์การแพทย์ส่วนใหญ่นั้นให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ 365 วันต่อปีมันสามารถไปรับลูกค้าตามถนน ในเมือง ทั้งประเทศและทั่วโลก ลองมาดูตัวเลือกที่แตกต่างกันของบริการที่ครบวงจรด้านล่างนี้ :

 

รถพยาบาลฉุกเฉินท้องถิ่น EMS

คนส่วนใหญ่จะมักคิดถึงโหมดนี้หากคุณพูดว่า “รถพยาบาล” โดยจะมีพนักงานที่ได้รับการเทรนด์เทคนิคการช่วยชีวิต มันใช้เพื่อส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินและส่งผู้ป่วยที่มีสภาพทางจิต

 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

ครอบคลุมระยะทางไกลได้อย่างรวดเร็ว (โดยปกติมักจะไปที่ศูนย์อุบัติเหตุและห้อง ICU) โหมดนี้จะใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินในบางครั้งเพื่อขนส่งผู้ป่วยในสถานการณ์ที่วิกฤติ

 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศแบบไม่ฉุกเฉิน

ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายภายในประเทศและต่างประเทศโหมดนี้นั้นเหมาะที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีสภาพคงที่แต่ต้องมีความช่วยเหลือด้านการขนส่งอย่างดีและไม่สามารถขนส่งทางภาคพื้นดินได้

 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางภาคพื้นดินแบบไม่ฉุกเฉิน

การขนส่งทางการแพทย์แบบไม่ฉุกเฉินนั้นเหมาะที่สุดสำหรับผู้ป่วยผู้ที่สามารถยังเดินได้แต่อาจจะไม่สบายหรือบกพร่องทางร่างกายประเภทของการเดินทางโดยรถพยาบาลที่ไม่ฉุกเฉินส่วนใหญ่นั้นคือ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) การช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS) และการดูแลเป็นพิเศษ (SCT)

 

การขนส่งสาธารณะ

ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่ มีทางเลือกต่างๆ ในการขนส่งทางการแพทย์หลายรูปแบบที่สามารถใช้ได้ผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายคนพิการอเมริกัน (ADA) ที่ประสงค์ให้รถบัสทุกคันต้องมีลิฟท์และสายรัดสำหรับเก้ารถเข็น

 

รถตู้ที่สามารถขนรถเข็นคนพิการได้&รถยนต์ที่เอื้อต่อการแพทย์

รูปแบบของการขนส่งทางการแพทย์นี้นั้นเหมาะที่สุดสำหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเดินทางหรือการดูแล แต่ไม่จำเป็นต้องมีระดับการดูแลที่ต้องใช้รถพยาบาล รถตู้ที่สามารถขนรถเข็นคนพิการได้และรถยนต์ที่เอื้อต่อการแพทย์ที่สามารถรับส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ ไปทำธุระและไปพบครอบครัวได้นั้นมีความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

 

ประเภทต่างๆ ของรถพยาบาล

คำว่ารถพยาบาลนั้นใช้เพื่ออธิบายยานพาหนะที่ใช้เพื่อนำการดูแลรักษาทางการแพทย์ไปยังผู้ป่วยที่อยู่นอกโรงพยาบาลสำหรับการติดตามผลและการตรวจเพิ่มเติม เมื่อคุณสามารถระบุประเภทของรถพยาบาลที่คุณต้องการได้แล้ว คุณก็ควรรู้คุณสมบัติโดยรวมของรถพยาบาลอีกด้วย

 

ประเภทที่ 1เป็นแบบแค็บที่มีโครงสร้างแบบแยกส่วน น้ำหนักรวมของรถนั้นหนักกว่า 10,001 ปอนด์แต่น้อยกว่า 14,000 ปอนด์ คุณลักษณะที่สำคัญของรถพยาบาลประเภทที่ 1คือมันขึ้นอยู่กับตัวของกระบะที่มีช่องสำหรับคนขับแยกต่างหาก

 

ประเภทที่ 2เป็นรถพยาบาลที่มีโครงสร้างล้อที่ยาวและมีการออกแบบภายในแค็บ น้ำหนักรวมของรถนั้นอยู่ที่ระหว่าง 9,201 ปอนด์ถึง 10,000 ปอนด์การบริการขนส่งทางไกลส่วนใหญ่จะใช้ประเภทที่ 2 เพราะมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดี โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาไม่ได้ใช้บริการฉุกเฉินในทางปฏิบัติเนื่องจากมีพื้นที่แคบ

 

ประเภทที่ 3 รถพยาบาลนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวถังรถตู้แทนตัวถังรถกระบะตัวแค็บนั้นเป็นส่วนสำคัญของตัวรถพยาบาล น้ำหนักรวมของรถนั้นเท่ากับรถพยาบาลประเภทที่ 1 : 10,001 ปอนด์ไปจนถึง 14,000 ปอนด์ รถพยาบาลประเภทแบบรับผิดชอบขั้นสูงหรือ Advanced Duty (AD) นั้นยังมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 14,001 ปอนด์

 

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด ขายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม

แหล่งที่มา : http://www.emt-resources.com/Ambulance-types.html

http://info.eastcoastambulance.com/blog/different-modes-of-medical-transportation 

 

การขนส่งทางการแพทย์ : ประเภทของรถพยาบาล

All rights reserved © Mert Business

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด​

เลขที่ 41/18 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110​

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015194

www.mertbusiness.com

โทรสาร 02-157-2031

080-5626516