จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ (140)

ขายเครื่องมือแพทย์ (480)

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (70)

ขายอุปกรณ์การแพทย์ (590)***

อุปกรณ์กู้ภัย (210)

 

ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ (1,600) 

เครื่องทําออกซิเจน (480)

เครื่องกระตุกหัวใจ (480)

ขายรถกู้ภัย (40)

อุปกรณ์ กู้ชีพ กู้ภัย (20)

อุปกรณ์กู้ชีพ  (110)

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  (90)

รถเข็นผู้สูงอายุ (1,600)

เครื่องทําออกซิเจนคนป่วย  (40)

ประกอบรถพยาบาล  (10)

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Call Us Click

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

 

จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์

กู้ชีพ กู้ภัยและงานภาคสนาม

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Email Office Click!

All rights reserved © Mert Business

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด​

เลขที่ 41/18 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110​

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015194

www.mertbusiness.com

โทรสาร 02-157-2031

080-5626516