จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

ABOUT

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด

เป็นธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย รวมทั้งให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ด้วย"ทีมงานที่มีประสบการณ์" รวมทั้งได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทางด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยรุงแรง หรือภัยพิบัติ

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน คือ ระะบบที่มีการเตรียมความพร้อมในด้านวิทยากร ปละบุคลากรที่จะให้บริการรักษาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งนอกและในโรงพยาบาล ณ ที่เกิดเหตุก็ย่อมสามารถให้การช่วยชีวิตหรือชการรักษาเบื้องต้นที่ดีได้ก่อนที่จะมีอาการลุกลามรุนแรงมากแล้วเมื่อมาถึงโรงพยาบาล

เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ภาระหน้าที่ของหน่วยงานกู้ภัย ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยลดความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

หน่วยกู้ชีพ คือคนกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลกู้ชีพ (ต้องอบรมต่อยอดจากหลักสูตรวิชาชีพทั่วไป) เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน (เป็นสาขาใหม่ในระบบสาธารณะสุข ถูกฝึกมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลกู้ชีพ ณ จุดเกิดเหตุ) และพลขับรถกู้ชีพ (บุคคลนี้ต้องมีวิชาการรองรับ แม้กระทั่งจุดจอดรถหรือการขับรถในสถานการณ์เร่งรีบ)

เราเลือกสรรค์อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งภายนอก และภายในรถพยาบาลของเรา ผลิตจากยุโรป และอเมริกา เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และโอกาสในการรอดชีวิตของเพื่อมนุษย์มากที่สุด
"เพราะชีวิตสำคัญที่สุด เราจึงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่าน"

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

SERVICE

ทางเรามีบริการประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร) บริการติดตั้งสัญญาณไฟ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ การพยาบาลทุกชนิด ให้กับสถานบริการทางการแพทย์, สถานศึกษา แลเรายังมีทีมวิยากรฝึกอบรมทั้งด้านงานกู้ชีพและกู้ภัย

*รับประกัน 1 ปี

ปรึกษาเรา

NAME :

TELEPHONE :

E-MAIL :

ADDRESS :

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

เป็นธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย รวมทั้งให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ด้วย"ทีมงานที่มีประสบการณ์" รวมทั้งได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทางด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุปละอุบัติภัยต่างๆ เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยรุงแรง หรือภัยพิบัติ

ตราสัญลักษณ์

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

MEDICAL   EMERGENCY   RESCUE   TECHNICIAN

เครื่องช่วยปั้มหัวใจ และฟื้นคืนชีพ

ผลิตภัณฑ์ Difibtech ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น  Lifeline ARM

  

ใช้ช่วยในกระบวนการปั้มหัวใจจและฟืน้คืนชีพในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น 

Cardiac Arrest) เพื่อเพิ่ม Coronary Perfusion Pressure (CPP) ทำให้มี ROSC มากขึ้น

โดยสามาถใช้งานได้ทั้ง ณ จุดเกิดเหตุและขณะกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

 • การทำงานของเครื่องเป็นไปตาม AHA/ERC Guidelines 2015 ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 60 นาที
 • สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปใช้ในที่ต่างๆ เช่น ใช้งานในการพยาบาล (Ambulance) และนำลงไปใช้ในสถานที่เกิดเหตุโดยสะดวก
 • ตัวเครื่องสามารถนวดหัวใจผู้ป่วยได้ต่อเนื่องขณะเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก
 • สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบ USB ในการบำรุงรักษาและการตั้งค่าต่างๆ รวมถึงการอัพเกรดอุปกรณ์
 • ตัวเครื่องได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 60601-1-2, มาตรฐานป้องกันการสั่นสะเทือน MIL-STD-810G 514.6 และป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP43

 

 

RESUSCITATION MACHINE-ASSISTED

 

 

 

เครื่องช่วยปั้มหัวใจ และฟื้นคืนชีพ difibtech Lifeline ARM
เครื่องช่วยปั้มหัวใจ และฟื้นคืนชีพ
เครื่องช่วยปั้มหัวใจ และฟื้นคืนชีพ
เครื่องช่วยปั้มหัวใจ และฟื้นคืนชีพ difibtech Lifeline ARM
เครื่องช่วยปั้มหัวใจ และฟื้นคืนชีพ difibtech Lifeline ARM
เครื่องช่วยปั้มหัวใจ และฟื้นคืนชีพ difibtech Lifeline ARM

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

สินค้าแนะนำ

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Call Us Click

จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยและงานภาคสนาม

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

 

จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์

กู้ชีพ กู้ภัยและงานภาคสนาม

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Email Office Click!

MORE

All rights reserved © Mert Business

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด​

เลขที่ 41/18 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110​

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015194

www.mertbusiness.com

โทรสาร 02-157-2031

080-5626516