PATIENT BED

 

 ระบบ  2  ไกร์ มือหมุน หัว-ท้าย ABS

 รุ่น  MB  004-2K

 โครงสร้างเตียงทำจากเหล็ก พ่นสีฝุ่นอีบล็อกซี่ชนิดอย่างดีป้องกันสนิม  

 ขนาดเตียงผู้ป่วย (ก x ย x ส) 90 x 200 x 60 ซม. (รวมที่นอน)

 พื้นเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ทำจากเหล็กแผ่นแนวขวาง เพิ่มความแข็งแรง  คงทน

 พนักหัวเตียง - ท้ายเตียง เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขอบมนโค้ง ถอดเข้า – ออกได้

MB004-2K

 

 ระบบ  2  ไกร์ มือหมุน สำหรับโรงพยาบาล

  รุ่น  MB  002-2K

  โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอีบล็อกซี่ชนิดอย่างดี ป้องกันสนิม

  เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียง ปรับด้านท้ายเตียง

  (หัวท้ายเตียงถอดไม่ได้)

  ขนาดเตียงผู้ป่วย (ก x ย x ส)  90 x 200 x 60  ซม. พร้อมที่นอนทำจายางพารา

  ผสมโพลียูรีเทน หุ้มหนังเทียม(VPC) แบบตอนเดียว

  ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม พร้อมชุดขาราวดัดโค้ง สามารถสไลด์ขึ้นลงได้

  พื้นเตียงบุด้วยไม้อัด หนา  10  มม. แบ่งออกเป็น  4  ตอน ทาชะแล็คป้องกันแมลง

  สินค้าผลิตในประเทศ   รับประกัน 1 ปี

 

MB002-2K

 

 ระบบ  2  ไกร์ มือหมุน ราวปีกนก

  รุ่น  MB-BM06

  โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่น อีบล็อกซี่ ชนิดอย่างดี ป้องกันสนิม

  พื้นเตียงเป็นเหล็กปั้มขึ้นรูป แบ่งเป็น 4 ตอน มีรูระบายอากาศ 

  ขนาดเตียงผู้ป่วย 90 x 200 x 60 ซม.

  หัวท้ายเตียงทำจากพลาสติกฉีกขึ้นรูป(ABS) ขอบมนโค้งมีพื้นสีฟ้าสองด้าน และมีขอบมี

  กันชนทั้ง 4 มุม ถอดเข้า-ออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

  พื้นเตียงเป็นเหล็กปั้มขึ้นรูป ราวกั้นเตียง 4 ชิ้น เคลื่อนไหวอิสระ ทำจากพลาสติก ABS

  สไลด์ขึ้นลงได้

  ล้อเป็นล้อ 5 นิ้ว ระบบเซ็นทรัลล็อค

  ที่นอนทำจากยางพาราผสมโพลียูรีเทน หุ้มหนังเทียม (VPC) แบ่งเป็น 4 ตอน ตามขนาด

  ของเตียง มีรูเสาน้ำเกลือ ทั้ง 4 มุม พร้อมเสาน้ำ 1 ต้น

MB-BM06

 

 ระบบ  3  ไกร์ มือหมุน หัว-ท้าย ABS

  รุ่น  MB-BM010

  โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอีบล็อกซี่ชนิดอย่างดี ป้องกันสนิม

  ขนาดเตียงผู้ป่วยกว้าง 90 ซม. ยาวประมาณ 200 ซม.

  พนักหัวเตียง -  ท้ายเตียง เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป (ABS) ขอบมนโค้ง ถอดเข้า – ออกได้

  พื้นเตียงทำจากเหล็กแนวขวาง ราวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำจากอลูมิเนียมอย่างดีไม่เป็นสนิม 

  โดยมีชุดมือบีบ ล็อค- อยู่บริเวณปลายเตียง

  ที่นอนทำจากยางพาราผสมโพลียูรีเทน หุ้มหนังเทียม (VPC) แบ่งเป็น 4 ตอน ตามขนาด

  ของเตียง  

MB-BM010

 

 ระบบ  3  ไกร์ มือหมุน ราวสไลด์ 

  รุ่น  MB-BM011

  โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอีบล็อกซี่ชนิดอย่างดี ป้องกันสนิม

  ขนาดเตียงผู้ป่วยกว้าง 90 ซม. ยาวประมาณ 200 ซม.

  พนักหัวเตียง -  ท้ายเตียง  เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป (ABS) ขอบมนโค้ง ถอดเข้า – ออกได้

  พื้นเตียงเป็นเหล็กปั้มขึ้นรูป ราวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำจากอลูมิเนียมอย่างดีไม่เป็นสนิม

  สามารถพับเก็บได้

  ที่นอนทำจากยางพาราผสมโพลียูรีเทน หุ้มหนังเทียม (VPC) แบ่งเป็น 4 ตอน ตามขนาด

  ของเตียง

  ล้อขนาด  5  นิ้ว  จำนวน  4  ล้อ ระบบเซ็นทรัลล็อค   มีรูเสาน้ำเกลือ ทั้ง 4 มุม พร้อม

  เสาน้ำ 1 ต้น

MB-BM011

 

 ระบบไฟฟ้า  3  ฟังก์ชั่น ราวสไลด์ หัว-ท้าย ABS

  รุ่น  MB-BM014

  โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอีบล็อกซี่ชนิดอย่างดี ป้องกันสนิม

  ขนาดเตียง (ก x ย ) 93 x 210 x 45 -70  ซม. ไม่รวมที่นอน

  พนักหัวเตียง -  ท้ายเตียง  เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป(ABS) ขอบมนโค้ง ถอดเข้า – ออกได้  

  พื้นเตียงแบ่งเป็น  4 ตอน  ทำจากเหล็กแนวขวาง เพิ่มความเเข็งแรงคงทน 

  ราวกั้นเตียงมีลักษณะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า  วัสดุจากอลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้

  ล้อมีขนาด  5 นิ้ว จำนวน  4 ล้อ มีเบรค 4ล้อ ห่อหุ้มด้วยพลาสติก ABS

  ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าโดยรีโมทคอนโทลมีสาย  มอเตอร์ควบคุมการทำงานมี

  มาตรฐาน  CE  ป้องกันน้ำ  สามารถใช้กับไฟฟ้าบ้าน  220  V 50 Hz

MB-BM014

 

 ระบบ  3  ไกร์ มือหมุน ราวปีกนก 

  รุ่น  MB-BM018

  โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอีบล็อกซี่ชนิดอย่างดี ป้องกันสนิม

  ขนาดเตียงผู้ป่วยกว้าง 90 ซม. ยาวประมาณ 200 ซม.

  พนักหัวเตียง -  ท้ายเตียง  เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป (ABS) ขอบมนโค้ง ถอดเข้า – ออกได้

  พื้นเตียงเป็นเหล็กปั้มขึ้นรูป ราวกั้นเตียง 4 ชิ้น เคลื่อนไหวอิสระ ทำจากพลาสติก ABS

  สไลด์ขึ้นลงได้

  ที่นอนทำจากยางพาราผสมโพลียูรีเทน หุ้มหนังเทียม (VPC) แบ่งเป็น 4 ตอน ตามขนาด

  ของเตียง

  ล้อขนาด  5  นิ้ว  จำนวน  4  ล้อ ระบบเซ็นทรัลล็อค   มีรูเสาน้ำเกลือ ทั้ง 4 มุม พร้อม

  เสาน้ำ 1 ต้น

MB-BM018

 

 ระบบไฟฟ้า  3  ฟังก์ชั่น ราวสไลด์ หัว-ท้าย ABS

  รุ่น  MB-BM015

   โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอีบล็อกซี่ชนิดอย่างดี ป้องกันสนิม

  ขนาดเตียงผู้ป่วยกว้าง 90 ซม. ยาวประมาณ 200 ซม.

  พนักหัวเตียง -  ท้ายเตียง  เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป (ABS) ขอบมนโค้ง ถอดเข้า – ออกได้

  พื้นเตียงเป็นเหล็กปั้มขึ้นรูป ราวกั้นเตียง 4 ชิ้น เคลื่อนไหวอิสระ ทำจากพลาสติก ABS  

  สไลด์ขึ้นลงได้

  ที่นอนทำจากยางพาราผสมโพลียูรีเทน หุ้มหนังเทียม (VPC) แบ่งเป็น 4 ตอน ตามขนาด

  ของเตียง

  ล้อขนาด  5  นิ้ว  จำนวน  4  ล้อ ห่อหุ้มด้วยพลาสติก ABS 

MB-BM015

 

 ระบบไฟฟ้า  3  ฟังก์ชั่น ราวปีกนก หัว-ท้าย ABS

  รุ่น  MB-BM019  รุ่น  TOP

  โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอีบล็อกซี่ชนิดอย่างดี  ป้องกันสนิม

  ขนาดเตียง (ก x ย ) 93 x 210 x 45 -70  ซม. ไม่รวมที่นอน

  พนักหัวเตียง -  ท้ายเตียง  เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป(ABS) ขอบมนโค้ง ถอดเข้า – ออกได้  

  พื้นเตียงแบ่งเป็น  4 ตอน  ทำจากเหล็กแนวขวาง เพิ่มความเเข็งแรงคงทน ราวกั้นเตียงมี

  ลักษณะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า  วัสดุจากอลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้ ล้อมีขนาด  5 นิ้ว  

  จำนวน  4 ล้อ มีเบรค 4ล้อห่อหุ้มด้วยพลาสติก ABS

  ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าโดยรีโมทคอนโทลมีสาย มอเตอร์ควบคุมการทำงานมี

  มาตรฐาน  CE  ป้องกันน้ำ สามารถใช้กับไฟฟ้าบ้าน 220V 50Hz และ IP 31

MB-BM019

 

 ระบบไฟฟ้า  3  ฟังก์ชั่น ราวปีกนก หัว-ท้าย ABS

  รุ่น  MB-BM020

  โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอีบล็อกซี่ชนิดอย่างดี ป้องกันสนิม

  ขนาดเตียงผู้ป่วยกว้าง 90 ซม. ยาวประมาณ 200 ซม.

  พนักหัวเตียง -  ท้ายเตียง  เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป (ABS) ขอบมนโค้ง ถอดเข้า – ออกได้

  พื้นเตียงทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูป ราวกั้นเตียง 4 ชิ้น เคลื่อนไหวอิสระ ทำจากพลาสติก ABS

  สไลด์ขึ้นลงได้

  ที่นอนทำจากยางพาราผสมโพลียูรีเทน หุ้มหนังเทียม (VPC) แบ่งเป็น 4 ตอน ตามขนาด

  ของเตียง

  ล้อขนาด  5  นิ้ว  จำนวน  4  ล้อ ห่อหุ้มด้วยพลาสติก ABS

MB-BM020

TRANSPORT STRETCHER

 2 Schreiber     System 

 3 Schreiber     System 

 Electrical      System 

เตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  แบบไฮดรอลิก

รุ่น PTX1403

 

ใช้เป็นเตียงนอนแบบรถเข็น สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถปรับเตียงส่วนพนักพิงหลังได้ และยังสามารถเข้าเครื่องเอกซเรย์ได้ทั้งแผ่น  สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิก  ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ

 

 

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Call Us Click

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

 

จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์

กู้ชีพ กู้ภัยและงานภาคสนาม

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Email Office Click!

All rights reserved © Mert Business

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด​

เลขที่ 41/18 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110​

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015194

www.mertbusiness.com

โทรสาร 02-157-2031

080-5626516