May 11, 2017

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กันทั่วไปในรถพยาบาล

รถพยาบาลมีสองประเภทคือ: รถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และ รถช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) ทั้งสองแบบมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมาตรฐานแต่ทว่ารถช่วยชีวิตขั้นสูงจะมีอุปกรณ์ที่ดีมากกว่าสำหรับการรักษาก่อนถึงโรงพยาบาล บทความนี้จะแสดงรายการถกประเด็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหญ่ๆทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับทั้งรถพยาบาลช่วยชีวิตพื้นฐานและขั้นสูง

1. เครื่องมือดูดเสมหะพร้อมตัวบังคับแบบเคลื่อนที่ได้และแบบติดตั้งถาวร: เครื่องมือดูดเสมหะเป็นเครื่องมือช่วยชีวิตที่สำคัญถูกใช้เพื่อดูดเมือกเสมหะและของเหลวคล้ายๆกันนี้ออกจากทางเดินอากาศ อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับทั้งรถช่วยชีวิตพื้นฐานและรถช่วยชีวิตขั้นสูง

2. เครื่องทำออกซิเจนพร้อมมาตรวัดและสายที่เพียงพอแบบเคลื่อนที่ได้และแบบติดตั้งถาวร: การหายใจเป็นสัญญาณชีพที่เห็นได้ชัดรูปแบบหนึ่งและการมีอุปกรณ์ให้ออกซิเจนบนรถก็สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากมาย อุปกรณ์ให้ออกซิเจนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถพยาบาลช่วยชีวิตพื้นฐานและรถช่วยชีวิตขั้นสูง

3. เครื่องวัดชีพจรพร้อมทีวัดของเด็กและผู้ใหญ่: เครื่องวัดชีพจรเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการวัดอัตราอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของคนไข้และการเปลี่ยนแปลงปริมาณเลือดของผิว เครื่องวัดนี้จะมีในรถทั้งสองประเภท

4. เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอกอัตโนมัติ (AED) พร้อมแผ่นติดขนาดของเด็กและผู้ใหญ่: การกระตุ้นหัวใจเป็นการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นซึ่งจะทำให้หัวใจของผู้ป่วยกลับมาเต้นได้เป็นปกติทั้งรถ BLS และ ALS ล้วนแต่มีเครื่อง AED บนรถ

5. เครื่องกระตุ้นแบบใช้งานแบตเตอรี่แบบพกพา: เมื่อจำเป็นต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจมันเป็นช่วงเวลานาทีสำคัญก่อนที่หัวใจผู้ป่วยจะไม่กลับมาเต้น อุปกรณ์แบบพกพาให้ทีมแพทย์สามารถนำความช่วยเหลือถึงผู้ป่วยได้โดยตรง เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบพกพามีใช้ในรถพยาบาลเกือบรอบโลก

6. เครื่องวัดความดันโลหิต: การวัดความดันโลหิตได้อย่างรวดเร็วจะช่วยบอกหน่วยแพทย์ถึงการทำงานของหัวใจในการปั้มเลือดไปทั่วร่างกาย แพทย์ทั่วโลกควรจะมีเครื่องวัดความดันนี้รวมถึงรถพยาบาลทุกคันด้วย

7. เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจติดผิวหนัง: เป็นเครื่องมืออีกตัวที่มีผลต่อหัวใจ เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจติดผิวหนังนี้ใช้เพื่อกระตุ้นหัวใจผู้ป่วยชั่วคราวในเหตุการณ์ฉุกเฉิน คลื่นกระแสไฟฟ้าจะถูกปล่อยสู่หน้าอกของคนไข้ซึ่งช่วยกระตุ้นหัวใจ อุปกรณ์นี้มักอยู่ในรถ ALS แต่บางครั้งก็เป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น

8. เครื่องพ่นยา: เมื่อคนไข้จำเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีเร็วที่สุดเครื่องพ่นยาจะเป็นตัวให้ยาโดยการพ่นเป็นละอองสูดเข้าไปในปอดมันทำงานคล้ายกับเครื่องพ่นยาของโรคหอบหืดและได้ผลทันทีในการรักษา เครื่องพ่นยาเป็นอุปกรณ์จำเป็นบนรถ ALS

9. อุปกรณ์ช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวผู้ป่วย: การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลายประเภทเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรถพยาบาลทีมักจะมีผู้ป่วยที่ต้องการการป้องกันอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม ตัวดามคอ ตัวช่วยทรงตัวศีรษะ เครื่องช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวและแผ่นกระดานรองเป็นอุปกรณ์บางส่วนที่จำเป็นสำหรับรถ BLS และ ALS

ที่มา : https://www.akwmedical.com/blog/medical-equipment-commonly-used-ambulances​

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด​

เลขที่ 41/18 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110​เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015194

โทรสาร 02-157-2031

www.mertbusiness.com

All rights reserved © Mert Business