MEDICAL
EMERGENCY
RESCUE
TECHNICIAN

เต้นท์ Vetter เต้นท์พยาบาล ได้รับการพัฒนาและออกแบบให้ง่ายในการติดตั้ง พับเก็บ และขนย้ายเหมาะสำหรับการออกนอกสถานที่ เช่น ออกพื้นที่หน่วยพยาบาล หรือหน่วยกู้ภัย ติดตั้งง่าย เพียงสูบอากาศเข้าไปภายใน ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง มีพื้นที่ใหญ่สาหรับการใช้งาน อำนวยความสะดวก ในการออกหน่วยพยาบาล

Guaranteed

 • ผ่านการทดสอบโดยหน่วยทหาร
 • วัสดุผนังเต้นท์มีความแข็งแรง ทนทานสูง ทำจากวัสดุผ่านมาตรฐาน DIN 4102 B1

ผลิตภัณฑ์ VETTER ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น OWT 1,000 / OWT 3,000 / OWT 5,000 / OWT 10,000 L.

เป็นถังสำหรับบรรจุของเหลว หรือกักเก็บน้ำดื่มในพื้นที่ภัยพิบัติ ใช้งานได้สะดวก แข็งแรง ทำจากวัสดุ PVC ทนแรงฉีกขาด สามารถตั้งคงรูปอยู่ทรงได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม ถังบรรจุสามารถเติมและจ่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อต่อแบบ Storz C

ผลิตภัณฑ์ VETTER ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น GWT 500 / GWT 3,000 / GWT 5,000 L

เป็นถังสำหรับบรรจุ และขนถ่ายของเหลวแบบปิด มีการเคลือบ PVC เสริมตัวถังท้าให้ถังบรรจุแบบปิดมีความทนทานสูงสุด ตัวถังบรรจุมีขอเกี่ยวตรงมุมทั้งสี่เพื่อให้ขนส่งทางรถบรรทุกได้อย่างปลอดภัย แม้บรรจุของเหลวเต็มถัง มีช่องที่ด้านบนของถังทำหน้าที่ทั้ง ระบายอากาศ และสำหรับบรรจุน้ำหรือของเหลวเข้าได้อย่างสะดวก

ผลิตภัณฑ์ VETTER ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น PAB 3,000 / PAB 5,000 L

เป็นถังสำหรับบรรจุของเหลวที่ปนเปื้อนอันตรายไว้ชั่วคราว เพื่อป้องกันอันตราย และปลอดภัย สามารถสูบออกได้ภายหลัง หรือสำหรับกักเก็บน้ำในพื้นที่ภัยพิบัติในขั้นต้น ก่อนน้ำไปบำบัดเป็นน้ำสำหรับใช้อุปโภคต่อไป  วัสดุ PVC มาตราฐาน ASTM 1-3 ทนต่อกรดไนตริกกรดไฮโดรคลอริกโซดาไฟ ฯลฯ หรือ Alcryn ทนต่อน้ำมัน เช่น น้ำมันเกียร์, น้ำมันก๊าด ฯลฯ

เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้

PORTABLE VENTILATOR

ผลิตภัณฑ์ WeinMann ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น MEDUMAT Easy CPR1

เป็นเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ที่ทำงานได้โดยใช้แรงดันแก๊ส (Pneumatic) และมีแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลชาร์จไฟ (Maintenance free) สำหรับควบคุมระบบการทำงาน และระบบการเตือน (Alarm) ต่างๆ ของเครื่อง ใช้งานง่าย มีระบบเสียงแนะนำขณะปฏิบัติการ และระบบเตือน น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ใช้ได้ทั้งบนรถพบาบาล และงานสนาม ใช้งานได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สามารถทำการช่วยหายใจแบบ Manual เพื่อใช้ร่วมกับการทำ CPR

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตร ชนิดเคลื่อนย้ายได้

TRANSPORT PRESSURE AND VOLUME VENTILATOR

ผลิตภัณฑ์ WeinMann ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น MEDUMAT Standard 2

เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้ สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและใส่หน้ากากช่วยหายใจ มีระบบการจัดการสำหรับการช่วยชีวิตฉุกเฉินในโหมด RSI และ CPR ตาม ERC Guideline สามารถเก็บบันทึกข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องผ่านทางแผ่นบันทึกข้อมูลได้ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ในรถพยาบาล หรือไฟฟ้ากระแสลับ 220 โวลท์ ความถี่ 50 Hz. พร้อมมีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องสำรองไฟนานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมการเต้นของหัวใจ และตรวจวัดความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือด

AUTOMATED EXTERN DEFIBRILLATORS

ผลิตภัณฑ์ Corpuls ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น Corpuls 1

เป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอก ชนิด Manual และแบบ อัตโนมัติ (Automated External Defibrillators AED) มีขนาดกระทัดรัด มีหูหิ้ว พร้อมกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ เคลื่อนย้ายสะดวก มีระบบควบคุมการเต้นของหัวใจ และตรวจวัดความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือด มีขบวนการทำงานในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยตามแนวทาง ILCOR หรือ ERC หรือ AHA Resuscitation Guideline 2015 ได้รับมาตรฐาน EN 1789 สำหรับการใช้งานในที่สั่นสะเทือน เช่น ในรถพยาบาล และได้มาตรฐาน RTCA DO-160F สำหรับการใชังานแบบอากาศยาน

เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ

DEFIBRILLATOR

ผลิตภัณฑ์ FHILIPS ประเทศ เนเธอร์แลนด์

รุ่น Philips FRX

เป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillators-AED)ระบบเสียงปฏิบัติการภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยมีความสามารถในการส่งสัญญาณช็อคได้อย่างรวดเร็วภายใน 8 วินาทีหลังจาก การหยุดทำ CPR

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ

DEFIBRILLATOR

ผลิตภัณฑ์ ZOLL ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น AED-Plus

เป็นเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติชนิดพกพา ขนาดเล็ก น้ำหนักเบามีสีสันสะดุดตา มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงพูด ข้อความ และรูปภาพ ผลิตภัณฑ์ SOLL ประเทศสหรัฐอเมริกา

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ

DEFIBRILLATOR

ผลิตภัณฑ์ HEARTSINE ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น HeartSine PAD 500P

เป็นเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติชนิดพกพา ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium Manganese Dioxide ที่ติดตั้งรวมกับแผ่นนำไฟฟ้า สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงคำสั่งและข้อความสัญลักษณ์ไฟที่ปรากฏบนหน้าจออย่างชัดเจน มีระบบคำสั่งด้วยเสียงภาษาไทย ตัวเครื่องมีระบบของการให้คำแนะนำในระหว่างการทำ CPR (CPR Advisor สอดคล้องกับ AHA Guideline ปี 2010ผลิตภัณฑ์ SOLL ประเทศสหรัฐอเมริกา

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องช่วยปั้มหัวใจ และฟื้นคืนชีพ

RESUSCITATION MACHINE-ASSISTED

ผลิตภัณฑ์ Difibtech ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Lifeline ARM

ใช้ช่วยในกระบวนการปั้มหัวใจจและฟืน้คืนชีพในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น Cardiac Arrest) เพื่อเพิ่ม Coronary Perfusion Pressure (CPP) ทำให้มี ROSC มากขึ้นโดยสามาถใช้งานได้ทั้ง ณ จุดเกิดเหตุและขณะกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

 • การทำงานของเครื่องเป็นไปตาม AHA/ERC Guidelines 2015 ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 60 นาที
 • สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปใช้ในที่ต่างๆ เช่น ใช้งานในการพยาบาล (Ambulance) และนำลงไปใช้ในสถานที่เกิดเหตุโดยสะดวก
 • ตัวเครื่องสามารถนวดหัวใจผู้ป่วยได้ต่อเนื่องขณะเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก
 • สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบ USB ในการบำรุงรักษา
  และการตั้งตั้ค่าค่ ต่างๆ รวมถึงการ ถึ อัพเกรด อั อุปกรณ์
 • ตัวเครื่องได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 60601-1-2, มาตรฐานป้องกันการสั่นสะเทือน MIL-STD-810G 514.6 และป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP43

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องช่วยปั้มหัวใจ และฟื้นคืนชีพ

RESUSCITATION MACHINE-ASSISTED

ผลิตภัณฑ์ Corpuls ประเทศ เยอรมันนี 

รุ่น Corpuls CPR  

การทำงานของเครื่องในทุก ๆ ฟังก์ชั่นเป็นไปตาม AHA/ERC Guideline2015 ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ใช้ช่วยในกระบวนการปั้มหัวใจและฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น (Cardiac Arrest) เพื่อเพิ่ม Coronary Perfusion Pressure (CPP) ทำให้มี ROSC มากขึ้น โดยสามาถใช้งานได้ทั้ง ณ จุดเกิดเหตุ และขณะกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้ทั้งจากแบตเตอรี่ จากไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) และจากไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ ในรถพยาบาล

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก​

CAPNOGRAPHY

ผลิตภัณฑ์ MASIMO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น EMMA Capnography

เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ EtCO2 พร้อมแสดงอัตราการหายใจหายใจ (Respiratory rate)  เพื่อวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ ในลมหายใจออก ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ, วัดประสิทธิภาพการ CPR กดหน้าอกช่วยฟื้นชีวิต การรอดชีวิตหลังการ CPR และช่วยประเมินคนไข้ระหว่างการส่งต่อทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล

 • เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก EtCO2 พร้อมอัตราการหายใจ (Respiratory rate)
 • เป็นเครื่องวัดพร้อมแสดงค่า EtCO2, RR และ กราฟ มีขนาดเล็กกะทัดรัด
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ชนิด Alkaline หรือชนิด Lithium ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
 • ตัวเครื่องสามารถวัด CO2 ได้ตั้งแต่ 0-99 mmHg
 • ตัวเครื่องสามารถวัดอัตราการหายใจ (RR) ได้ 3-150 bmp

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องตรวจสัญญาณชีพ และวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

VITAL SIGNS PATIENT MONITOR

ผลิตภัณฑ์ Riester ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น ri-vital® 1950-107

เป็นเครื่องตรวจสัญญาณชีพ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว, ชีพจร, ความดันโลหิต และอุณหภูมิ สามารถเลือกวัดค่าได้ 3 โหมด (Monitor , Spot check และ Triage) มีหน้าจอสีแบบสัมผัส (Touchscreen) สำหรับใช้กับโรงพยาบาล, คลินิก และสถานที่รักษาพยาบาล

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบดิจิตอล

BLOOD PRESSURE MONITOR

ผลิตภัณฑ์ Riester ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น Ri-Champion N

เครื่องวัดความดันรุ่น Ri-Champion N ได้รับมาตรฐาน BHS standard จาก British Hypertension Society (BHS), ใช้งานง่าย พกพาสะดวก, สามารถเตือนความผิดปกติการเต้นของหัวใจ irregular heartbeat recognition, บันทึกค่าได้ 99 ค่า, หน้าจอมีบอกเวลาและวันที่, สามารถใช้ถ่านขนาด AA (x 4 ก้อน) หรือ ใช้ AC adapter ได้

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบเข็มพกพา

ANEROID SPHYGMOMANOMETER

ผลิตภัณฑ์ Riester ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น MINIMUS II

หน้าปัดทำด้วยอลูมิเนียม ตัวเลข และเข็ม สีดำ บนพื้นสีขาว มองเห็นชัดเจน ลูกยางบีบลม พร้อมด้ามจับ (Spoon-shaped grip) ทำด้วยแตนเลสให้ความเที่ยงตรง และความทนทานสูง สามารถรอบรับความดันได้ถึง 600 มม.ปรอท ได้รับมาตรฐาน ISO13485, EC

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดติดฝาผนัง

BLOOD PRESSURE SPHYGMOMANOMERTER WALL Models

ผลิตภัณฑ์ Riester ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น BIGBEN

เครื่องวัดความดันแบบเข็มชนิดติดผนัง คุณภาพดีสำหรับใช้ในโรงพยาบาล ได้รับมาตรฐาน BHS standard จาก British Hypertension Society (BHS) เหมาะสำหรับใช้ในรถฉุกเฉิน รถพยาบาล ในห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และในโรงพยาบาล

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องวัดปริมาณอ๊อกซิเจนในเลือด ที่ปลายนิ้ว

PLUSE OXIMETER / FINGERTRIP

ผลิตภัณฑ์ Riester ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น ri-fox N

ใช้วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจทางนิ้วมือ เหมาะที่จะใช้ที่บ้านและตามสถานพยาบาลสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก  ผลิตได้มาตรฐาน ISO13485

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องวัดปริมาณอ๊อกซิเจนในเลือด ที่ปลายนิ้ว

PLUSE OXIMETER / FINGERTRIP

ผลิตภัณฑ์ ChoiceMMed ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รุ่น CM-MD300C1

ใช้วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจทางนิ้วมือ เหมาะที่จะใช้ที่บ้านและตามสถานพยาบาลสำหรับผู้ใหญ่และเด็กผลิตได้มาตรฐาน CE, ISO

 • แสดงผลบนหน้าจอ LED
 • แสดงค่า SpO2, PR, Plethbar, Low power indicator
 • ใช้แบตเตอรี่แอลคาไลน์  AAA 1.5 V.2 ก้อน , 600mAh สามารถใช้งานต่อเนื่อง ได้นาน
 • ใช้ไฟน้อยกว่า 40 mA
 • เครื่องดับเองอัตโนมัติหากไม่มีสัญญาณเกินกว่า 8 วินาที

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องวัดปริมาณอ๊อกซิเจนในเลือด ที่ปลายนิ้ว

PLUSE OXIMETER / FINGERTRIP

ผลิตภัณฑ์ ChoiceMMed ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รุ่น CM-MD300C29

ใช้วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจทางนิ้วมือ เหมาะที่จะใช้ที่บ้านและตามสถานพยาบาลสำหรับผู้ใหญ่และเด็กผลิตได้มาตรฐาน CE , ISO

 • แสดงผลบนหน้าจอ OLED, 2 สี
 • แสดงค่า SpO2, PR, Pulse bar, Waveform, Battery-low indicator
 • แสดงผล 6 แบบ
 • ใช้แบตเตอรี่แอลคาไลน์  AAA 1.5 V. 2 ก้อน , 600mAh  สามารถใช้งานต่อเนื่อง ได้นาน 30 ชั่วโมง
 • เครื่องดับเองอัตโนมัติหากไม่มีสัญญาณเกินกว่า 8 วินาที

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

ถุงบีบสารละลายเข้าเส้นเลือด

PRESSURE INFUSION INSTRUMENTS

ผลิตภัณฑ์ Riester ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น METPAK IIChampion N Champion N

ใช้สำหรับบีบถุงเลือดหรือสารละลายอื่นถุงบีบประกอบด้วย ลูกบีบ (Cuff) พร้อมวาล์ว ซึ่งต่อกับ Manometer เพื่อตรวจสอบความดันที่ต้องการ

 • ถุงบีบมีช่องใส่ถุงเลือด หรือสารละลาย  สามารถซักล้างได้
 • ตัว Manometer ชุบโครเมี่ยม สเกลอ่านง่าย วัสดุแข็งแรงคงทน
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO และ CE

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องมือสำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีจอภาพสำหรับพกพา

PORTABLE VIDEO LARYNGOSCOPE

ผลิตภัณฑ์ AMBU ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น King Vision aBlade

 • ใช้สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยวิกฤตทั่วไปและผู้ป่วยที่มีปัญหาการใส่ท่อหายใจยาก
 • เพื่อช่วยให้การใส่ท่อช่วยหายใจ ทำได้ง่าย รวดเร็ว และไม่มีการบาดเจ็บต่อทางเดินหายในส่วนต้น
 • สามารถใช้ได้ดีกับสรีระของช่องคอ (Direct Laryngoscope) ตั้งแต่เกรด  1-4
 • ใช้สำหรับ การเรียนและการสอนการใส่ท่อช่วยหายใจ
 • อุปกรณ์ติดตั้งกล่องภายในให้ภาพเสมือนจริงแบบ QVGA

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องมือส่องตรวจหลอดลม

LARYNGOSCOPE SET

ผลิตภัณฑ์ Riester ประเทศ เยอรมันนี

รุ่น RIE 8122

ให้แสงสว่างโดยระบบ FIBER OPTIC พร้อมถ่านชาร์จ และแท่นชาร์จ หลอดไฟ LED 3.5 V ให้แสงสว่างสีขาว ไม่ร้อน อายุการใช้งานนาน  ด้ามถือเป็นโหละชุปโคมเมี่ยม แผ่นตรวจเป็น Stainless Steel สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลม ที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลได้ทุกยี่ห้อ

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ

MANUAL RESUSCITATOR

ผลิตภัณฑ์ AMBU ประเทศ เดนมาร์ค

รุ่น Oval Plus

เป็นชุดช่วยหายใจใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยการใช้มือบีบ ประกอบด้วย 3 รุ่นสำหรับทารก  Oval Plus Neonateสำหรับเด็กโต Oval Plus Pediatricสำหรับผู้ใหญ่ Oval Plus Adult

 • ท้ายถุงลมมี วาล์ว สำหรับบังคับลมให้เข้าไปในถุงลมทางเดียวโดยไม่รั่วขณะบีบ และมีหัวต่อสำหรับสายออกซิเจน
 • มีลักษณะเป็นรูปวงไข่ (oval) เพื่อสะดวกในการบีบจับ
 • มีหน้ากากช่วยหายใจ (Face Mask) จำนวน 2 อัน
 • สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส ทุกชิ้นส่วน
 • ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Ambu ประเทศ Denmark

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ

MANUAL RESUSCITATOR

ผลิตภัณฑ์ GALEMED ประเทศ ไต้หวัน

รุ่น MR 100 Plus

เป็นชุดช่วยหายใจใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยการใช้มือบีบสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่  ประกอบด้วย

 • หน้ากาก (DURABLE SILICONE RESUSCITATOR MASK)
 • ชุดวาล์วผู้ป่วย (NON-REBREATHING VALVE ASSEMBLY)
 • ตัวลูกยางบีบช่วยหายใจ (SILICONE BAG  INLET)
 • ชุดวาล์วออกซิเจน (OXYGEN RESERVOIR VALVE)
 • ถุงเก็บเพิ่มสำรองออกซิเจน (OXYGEN RESERVOIR BAG)

ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และนิยมใช้ในวงการแพทย์ คือ SILICONE RUBBER, POLYSULPHONE และ STAINLESS STEELเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE, ISO13485

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

ชุดให้ออกซิเจน ชนิดพกพา

REFLECTIVE SAFETY VAST

ผลิตภัณฑ์ MINOX ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น DP 150

ใช้พกพาระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปนอกสถานที่ หรือ ระหว่างไปพบแพทย์ ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหืดหอบทั้งเด็ก และผู้ใหญ่คุณลักษณะทั่วไปเป็นชุดให้ออกซิเจนชนิดพกพา 425 ลิตรก๊าซ Oxygen Portable With Regulatorถังออกซิเจนจากประเทศสหรัฐอเมริกาตัวถังออกซิเจน เป็นอลูมิเนียม Size : MD ความจุ 425 Lt. และความจุอื่น ๆ เช่น 0.3 คิว, 0.5 คิว และ 0.6 คิว

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องดูดเสมหะ ชนิดอัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ได้

SUCTION PUMP

ผลิตภัณฑ์ FLAEMNUOVA ประเทศ อิตาลี

รุ่น Port a suction

 • สามารถปรับแรงดูดได้ประมาณ 0.16-0.81 Bar (120-607 mmHg)
 • อัตราการไหลของอากาศ ประมาณ 24 ลิตร / นาที
 • ความดังที่ระดับ 1 m ประมาณ 62 dB(A)
 • ใช้งานได้ ประมาณ 30 นาที เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องดูดเสมหะ ชนิดอัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ได้

SUCTION PUMP

ผลิตภัณฑ์ FLAEMNUOVA ประเทศ อิตาลี

รุ่น Suction Pro

 • ขนาด 33X25X22 ซม. น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม
 • ใช้ไฟ 230 Volt , 50 Hz
 • คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ Double stage rotation piston สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
 • ผลิตภัณฑ์ Flaem Nuova ประเทศอิตาลี ได้รับมาตรฐาน ISO13485, EC
 • สามารถปรับแรงดูดได้ประมาณ 0.10-0.85 Bar (75-637 mmHg)
 • อัตราการไหลของอากาศ ประมาณ 23 ลิตร / นาที
 • ระดับเสียงการทำงานของเครื่อง 60 dB(A)
 • ขวดเก็บของเหลว และสายต่อ ซิลิโคน นำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้
 • แผ่นกรองเชื้อโรคเป็นแบบ Hydrophobic filter

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องดูดเสมหะ ชนิดอัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ได้

SUCTION PUMP

ผลิตภัณฑ์ FLAEM NUOVA ประเทศ อิตาลี

รุ่น Aspira Plus

 • ขนาด 32.5 x 12 x 23.5 ซม. น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัม
 • ใช้ไฟ 230 Volt , 50 Hz , กำลังไฟ 210 VA
 • ใช้งานได้ต่อเนื่อง
 • ขวดเก็บของเหลว และสายต่อซิลิโคนสามารถต้มฆ่าเชื้อได้
 • ขวดเก็บของเหลวขนาด 1000 ml ซึ่งมีอุปกรณ์ป้องกันการล้นของของเหลว
 • สามารถปรับแรงดูดได้ประมาณ 0.05 – 0.82 บาร์
 • อัตราการไหลของอากาศ ประมาณ 20 ลิตร / นาที
 • ความดังที่ระยะ 1 เมตร ประมาณ 56 dB(A)
 • แผ่นกรองเชื้อโรคเป็นแบบ Hydrophobic filter
 • ผลิตภัณฑ์ Flaem Nuova ประเทศอิตาลี ได้รับมาตรฐาน ISO13485, EC

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เครื่องดูดเสมหะ ชนิดอัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ได้

SUCTION PUMP

ผลิตภัณฑ์ FLAEM NUOVA ประเทศ อิตาลี

รุ่น Aspira GO

 • ขนาด 36 x 14 x 27 ซม. น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม
 • ใช้ไฟ 100 - 240 V , 50 - 60 Hz , 12 V DC
 • มีแบตเตอรี่ ใช้งานได้ประมาณ 45 นาที เมื่อถูกชาร์จเต็ม,ใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 30 นาที
 • สายต่อซิลิโคนสามารถฆ่าเชื้อด้วยความร้อนได้
 • ขวดเก็บของเหลวขนาด 1000 ml ซึ่งมีอุปกรณ์ป้องกันการล้นของของเหลว
 • สามารถปรับแรงดูดได้ประมาณ 0.1 – 0.85 บาร์
 • อัตราการไหลของอากาศ ประมาณ 30 ลิตร / นาที
 • ความดังที่ระยะ 1 เมตร ประมาณ 62 dB(A)
 • มีไฟบอกสถานการณ์ต่อไฟ และแบตเตอรี่
 • แผ่นกรองเชื้อโรคเป็นแบบ Hydrophobic filter
 • ผลิตภัณฑ์ Flaem Nuova ประเทศอิตาลี ได้รับมาตรฐาน ISO13485, EC

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

หุ่นฝึกหัดใส่ท่อช่วยหายใจ

AIRWAY MANAGEMENT TRAINER

ผลิตภัณฑ์ AMBU ประเทศ เดนมาร์ก

รุ่น AmbuAirway MANAGEMENT TRAINER

เป็นหุ่นส่วนศีรษะ และลำคอพร้อมหลอดลม และปอดเทียม สำหรับใช้ในการฝึกสอนการใส่ท่อช่วยหายใจได้ทั้งทาง Oral และ Nasal

 • มีขนาดเท่าของจริง สามารถเปิดหน้าด้านซ้าย ให้เห็น
 • ภายในปาก คอ หลอดลม และกระดูกต้นคอ
 • ส่วนศีรษะสามารถปรับเอียง และปรับจัดท่าได้
 • ผนังหลอดลม และลาริงซ์ มีลักษณะใส เพื่อให้เห็นท่อช่วยหายใจที่ใส่เข้าไป
 • มีหลอดลม และปอดเทียมซึ่งสามารถเป่าลมเข้าปอดได้

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

หุ่นเด็กเล็กฝึกหัด และสอนการช่วยชีวิตฉุกเฉินแบบเต็มตัว

ฺBABY MANIKIN

ผลิตภัณฑ์ AMBU ประเทศ เดนมาร์ก

รุ่น Ambu Baby Manikin

เป็นหุ่นฝึกสอนขนาดเต็มตัว ลักษณะภายนอกเหมือนเด็กจริง ใช้ในการฝึกหัดและฝึกสอนช่วยชีวิตฉุกเฉิน โดยวิธีเป่าป่าก และนวดหัวใจ  

 • ส่วนหัวและใบหน้า สามารถพลิกซ้าย ขวา และยกคางให้แหงนขึ้นลงได้
 • แผงใบหน้าเป็นหน้ากากที่สามารถถอดทำความสะอาดได้
 • สามารถคลำชีพจรที่แขน เพื่อฝึกหัดในการคลำชีพจรได้
 • ขณะเป่าปากสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของหน้าอกได้ชัดเจน
 • มีโครงร่างเหมือนทารกจริง สามารถกำหนดต่ำแหน่งการกดเพื่อทำ CPR ได้  

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

หุ่นเด็กฝึกหัด และสอนการช่วยชีวิตฉุกเฉิน แบบเต็มตัว

JฺUNIOR MANIKIN

ผลิตภัณฑ์ AMBU ประเทศ เดนมาร์ก

รุ่น Ambu Junior Manikin

เป็นหุ่นฝึกสอนขนาดเต็มตัว ลักษณะภายนอกเหมือนเด็กจริง ใช้ในการฝึกหัดและฝึกสอนช่วยชีวิตฉุกเฉิน โดยวิธีเป่าป่าก และนวดหัวใจ  

 • เป็นหุ่นฝึกสอนมีขนาด และลักษณะภายนอกคล้ายคนจริงๆ ชนิดเด็ก
 • ส่วนหัวสามารถปรับตะแคงไปมาได้ทั้งซ้ายและขวา และยกคางให้แหงนขึ้นลงได้
 • บริเวณลำคอสามารถกระตุ้น เพื่อฝึกการคลำชีพจรได้
 • หน้าอกสามารถกระเพื่อมขึ้นลงได้ เมื่อมีการเป่าปาก
 • หน้าท้องสามารถกระเพื่อมขึ้นลงได้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป่าลมที่ปากเข้ามากเกินไป
 • ทำให้ลมเข้าไปในกระเพาะอาหาร

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

หุ่นฝึกหัดใส่ท่อช่วยหายใจ และสอนการช่วยชีวิตขั้นต้น แบบครึ่งตัว

MAN AIRWAY INSTRUMENT

ผลิตภัณฑ์ AMBU ประเทศ เดนมาร์ก

รุ่น AmbuMan Airway Instrument

เป็นหุ่นฝึกสอนมีขนาดและลักษณะภายนอก คล้ายคนจริง ขนาดครึ่งตัวไม่มีแขน ใช้ในการฝึกหัดและการสอนช่วยชีวิตฉุกเฉิน โดยวิธีเป่าปาก,ใส่ท่อช่วยหายใจ และนวดหัวใจ (CPR) โดยมีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ในขณะปฏิบัติการของผู้ฝึกกับตัวหุ่นได้

 • สามารถฝึกปฏิบัติการจัดการทางเดินหายใจ (Ventilation) โดยผ่านการเป่าอากาศเข้าทางปากหุ่นผ่านทางหน้ากาก (Rescue Mask) หรือผ่านทางเครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ โดยใช้หน้ากาก หรือท่อช่วยหายใจ
 • สามารถใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก ทั้งแบบ Ordinary Oral Tube, Combitube และ Laryngeal Mask ได้

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

หุ่นฝึกหัดและสอนการช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์จำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบครึ่งตัว

DEFIB TRAINER SYSTEM

ผลิตภัณฑ์ AMBU ประเทศ เดนมาร์ก

รุ่น AmbuDefib Trainer System

เป็นหุ่นที่ใช้สำหรับในการฝึกช่วยชีวิต  ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน (Basic  life  Support) ฝึกหัดการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (Early  Defibrillation)  พร้อมอุปกรณ์จำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง

 • เป็นหุ่นยางครึ่งตัวมีลักษณะเหมือนคนจริง ผิวหนังอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น มีสีเหมือนธรรมชาติและทำความสะอาดง่าย
 • สามารถฝึกปฏิบัติการทำ CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) ได้
 • สามารถฝึกเทคนิคการใช้เครื่องกระตุกหัวใจทั้งแบบ Manual หรือแบบกึ่งอัตโนมัติได้
 • สามารถต่อร่วมใช้งานกับอุปกรณ์จำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตโดยเครื่องกระตุกหัวใจได้

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

หุ่นฝึกหัดและสอนการช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์จำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบเต็มตัว

MAN AVANCED

ผลิตภัณฑ์ AMBU ประเทศ เดนมาร์ก

รุ่น AmbuMan Avanced

เป็นหุ่นที่ใช้สำหรับในการฝึกช่วยชีวิต ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน (Basic life Support) ฝึกหัดการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (Early Defibrillation) จนถึงขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support) พร้อมอุปกรณ์จำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมใช้งานฝึกการช่วยชีวีต (CPR-Software)

 • เป็นหุ่นยางเต็มตัวมีลักษณะเหมือนคนจริง ผิวหนังอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น มีสีเหมือนธรรมชาติ และ ทำความสะอาดง่าย
 • สามารถฝึกปฏิบัติการทำ CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) ได้
 • สามารถฝึกเทคนิคการใส่ท่อช่วยหายใจ (Endotrachea Tube) ทางปากได้
 • สามารถฝึกเทคนิคการใช้เครื่องกระตุกหัวใจได้
 • สามารถฝึกปฏิบัติการใช้สารละลาย หรือเจาะเลือดโดยมีเส้นเลือดจำลองที่แขนขวาของหุ่น(แขนซ้ายของหุ่นเป็นแขนพลาสติกธรรมดา)
 • สามารถต่อร่วมใช้งานกับอุปกรณ์จำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตโดยเครื่องกระตุกหัวใจได้

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ ผู้ใหญ่พร้อมหน้าจอแสดงผล

CPR - TRAINING MONITOR

ผลิตภัณฑ์ INFANT ANIKIN ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น PP-AM-100M

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ ขนาดครึ่งตัว (ไม่มีแขน) ลักษณะถูกต้องทางกายวิภาค มีส่วนต่างๆ ดังนี้

 • จมูก สามารถบีบได้
 • ส่วนนูนของขากรรไกร ศีรษะสามารถฝึกปฏิบัติ HEAD TILT-CHIN LIFT
 • ส่วนนูนของกระดูกไหปลาร้า (COLLAR BONE)
 • ส่วนหน้าอกแสดงแนวของหัวนม XYPHOID PROCESS และโครงสร้างกระดูกหน้าอก
 • สามารถติดแผ่น AED PADS ได้ ใช้ในการฝึกการช่วยหายใจ
 • สามารถกดนวดหน้าอกได้มากกว่า 5 แสน ครั้ง
 • มีสัญญาณไฟแสดงค่าอัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอก
 • ท่อทางเดินหายใจจากปากถึงปอดเป็นชิ้นเดียว การใส่ และถอดง่าย มีแบบ แพ็ค 1 ตัว กับ แพ็ค 4 ตัว

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ ทารกพร้อมหน้าจอแสดงผล

CPR - TRAINING MONITOR

ผลิตภัณฑ์ INFANT ANIKIN ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น PP-IM-100M

 • หุ่นจำลองเด็กทารกใช้สำหรับการฝึก CPR เพื่อการทำ compression ในระดับที่ถูกต้อง และเหมาะสม
 • หุ่นสามารถทำ Face/head tilt เพื่อความสมจริงในการฝึก และใช้สำหรับเรียนรู้การเปิดช่องทางเดินหายใจในระหว่างการทำ CPR (open the airway)
 • มีปุ่มเปิด/ปิด  แสดงผลจากการทำ CPR โดยมีปุ่มไฟแสดงอัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอก หุ่นสามารถแสดงอาการ chest rise เพื่อยืนยันการฝึกที่ถูกต้องสามารถประกอบ และติดตั้งสำหรับการใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
 • ผิวหนังมีลักษณะสมจริงและคงทนต่อการใช้งาน

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เฝือกแข็งดามคอสำหรับเด็ก แบบปรับระดับ

HARD COLLAR

ผลิตภัณฑ์ AMBU ประเทศ เดนมาร์ก

รุ่น Mini-Perfit ACE Adjuct Collar

 • โครงสร้างของเฝือกผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปชิ้นเดียว แบบไม่มีรอยต่อ ภายในบุด้วยโฟม
 • มีช่องขนาดใหญ่ช่องลำคอ สำหรับตรวจวัดชีพจรของผู้บาดเจ็บ และสามารถทำการเจาะคอได้
 • มีจุดสำหรับเกี่ยว หรือ คล้องสายให้ออกซิเจนบริเวณด้านข้างทั้งสองด้านของเฝือก
 • เฝือกสำหรับเด็กเล็ก เด็กโต สามารถปรับขนาดได้ 12 ระดับ
 • ขนาดเฝือก 44 x 18 x 1.50 เซนติเมตร
 • สามารถผ่านรังสี X – Ray, MRI และ CT-SCAN ได้

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เฝือกแข็งดามคอสำหรับผู้ใหญ่ แบบปรับระดับ

HARD COLLAR

ผลิตภัณฑ์ AMBU ประเทศ เดนมาร์ก

รุ่น Ambu-Perfit ACE Adjustable Collar

 • โครงสร้างของเฝือกผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปชิ้นเดียว แบบไม่มีรอยต่อ ภายในบุด้วยโฟม
 • มีช่องขนาดใหญ่ช่องลำคอ สำหรับตรวจวัดชีพจรของผู้บาดเจ็บ และสามารถทำการเจาะคอได้
 • มีจุดสำหรับเกี่ยว หรือ คล้องสายให้ออกซิเจนบริเวณด้านข้างทั้งสองด้านของเฝือก
 • เฝือกสำหรับผู้ใหญ่ ปรับขนาดได้ 16 ระดับ
 • ขนาดเฝือก 56 x 18 x 1.50 เซนติเมตร
 • สามารถผ่านรังสี X – Ray, MRI และ CT-SCAN ได้

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เฝือกแข็งดามคอ แบบแยกชิ้น

HARD COLLAR

ผลิตภัณฑ์ AMBU ประเทศ เดนมาร์ก

รุ่น EXTRICATION Perfit ACE

 • โครงสร้างของเฝือกผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปชิ้นเดียว แบบไม่มีรอยต่อ ภายในบุด้วยโฟม
 • มีช่องขนาดใหญ่ช่องลำคอ สำหรับตรวจวัดชีพจรของผู้บาดเจ็บ และสามารถทำการเจาะคอได้
 • มีจุดสำหรับเกี่ยว หรือ คล้องสายให้ออกซิเจนบริเวณด้านข้างทั้งสองด้านของเฝือก
 • เฝือกสำหรับเด็กเล็ก, เด็กโต, และผู้ใหญ่
 • มีให้เลือก 6 ขนาด
 • เบอร์ 1 Infant สำหรับเด็กทารก
 • เบอร์ 2 Pediatric สำหรับเด็กโต
 • เบอร์ 3 Neckless สำหรับเด็กโต
 • เบอร์ 4 Short สำหรับผู้ใหญ่-คอสั้น
 • เบอร์ 5 Regular สำหรับผู้ใหญ่-คอปกติ
 • เบอร์ 6 Tall สำหรับผู้ใหญ่-ยาว
 • สามารถผ่านรังสี X – Ray, MRI และ CT-SCAN ได้

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เฝือกแข็งดามคอ แบบปรับระดับ

HARD COLLAR

ผลิตภัณฑ์ Laerdal ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Select Neck C-Collar

 • โครงสร้างของเฝือกผลิตจากพลาสติกอย่างดี ภายในบุด้วยโฟม
 • มีช่องขนาดใหญ่ช่องลำคอ สำหรับตรวจวัดชีพจรของผู้บาดเจ็บ และสามารถทำการเจาะคอได้
 • มีจุดสำหรับเกี่ยว หรือ คล้องสายให้ออกซิเจนบริเวณด้านข้างทั้งสองด้านของเฝือก
 • ล้างทำความสะอาดง่าย
 • ปรับขนาดได้ 4 ขนาด ได้แก่ Tall, Regular, Short, No-Neck
 • สามารถผ่านรังสี X – Ray, MRI และ CT-SCAN ได้

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เฝือกแข็งดามคอ แบบแยกชิ้น

HARD COLLAR

ผลิตภัณฑ์ Laerdal ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Stifneck Extrication Collars

 • โครงสร้างของเฝือกผลิตจากพลาสติกอย่างดี ภายในบุด้วยโฟม
 • มีช่องขนาดใหญ่ช่องลำคอ สำหรับตรวจวัดชีพจรของผู้บาดเจ็บ และสามารถทำการเจาะคอได้
 • มีจุดสำหรับเกี่ยว หรือ คล้องสายให้ออกซิเจนบริเวณด้านข้างทั้งสองด้านของเฝือก
 • ล้างทำความสะอาดง่าย
 • มีขนาดให้เลือก 6 ขนาด ได้แก่
 • A Stifneck Tall Collar
 • B Stifneck Regular Collar
 • C Stifneck Short Collar
 • D Stifneck No-NeckTM Collar
 • E Stifneck Pediatric Collar
 • F Stifneck Baby No-Neck Collar
 • สามารถผ่านรังสี X – Ray, MRI และ CT-SCAN ได้

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เฝือกอ่อนดามนิ้ว

FINGER SPLINT

ผลิตภัณฑ์ SAM MEDICAL ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น SAM Finger Splint

 • เป็นเฝือกอลูมิเนียมหุ้มโฟม ดัดและม้วนได้ตามรูปทรงที่ต้องการ
 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องเอ๊กซเรย์ได้ ด้านในทำจากแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ ประกบคู่โฟม 2 ด้าน
 • สามารถตัดได้ตามต้องการ ล้างทำความสะอาดง่าย สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่
 • ขนาด 4 x 1 3/4 นิ้ว
 • สามรถผ่านรังสี X – Ray, MRI และ CT – SCAN ได้
 • ได้ได้รับมาตรฐาน ISO 9001-2000 และ ISO 13488 : 1996 certified

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เฝือกอ่อนดามกระดูก

BONE SPLINT

ผลิตภัณฑ์ SAM MADICAL ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น SAM Splint 18"

 • ด้านนอกหุ้มด้วยวัสดุพลาสติกสังเคราะห์สีส้ม
 • สามารถดามกระดูกผู้บาดเจ็บได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย โดยการตัดเฝือก ให้มีขนาดพอดีกับอวัยวะส่วนที่ต้องการดาม
 • ขนาด SAM SLINT หน้ากว้าง 4.25 นิ้ว ความยาว 18 นิ้ว
 • SAM SPLINT ขนาด 18” ออกแบบมาสำหรับดามกระดูก บริเวณนิ้วมือ นิ้วเท้า ข้อมือ ข้อเท้า เข่า และแขน
 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องเอ๊กซเรย์ได้
 • ผลิตภัณฑ์ SAM SPLINT USA. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 13485-2003

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เฝือกอ่อนดามกระดูก

BONE SPLINT

ผลิตภัณฑ์ SAM MADICAL ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น SAM Splint 36"

 • โครงสร้างของ SAM SPLINT ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมชนิดให้ตัวได้ ผิวด้านในบุด้วยโฟมสีน้ำเงิน ผิวด้านนอกหุ้มด้วยวัสดุพลาสติกสังเคราะห์สีส้ม
 • สามารถดามกระดูกผู้บาดเจ็บได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย โดยการตัดเฝือก ให้มีขนาดพอดีกับอวัยวะส่วนที่ต้องการดาม
 • ขนาด SAM SLINT หน้ากว้าง 4.25 นิ้ว ความยาว 36 นิ้ว
 • SAM SPLINT ขนาด 36 นิ้ว ออกแบบมาสำหรับดามกระดูกที่ต้องการใช้ระยะความยาวสูง เช่น ขา หรือ แขน โดยพันรอบเป็นวงกลม
 • สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเอ็กซเรย์ได้
 • ผลิตภัณฑ์ SAM SPLINT USA. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 13485-2003

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

สายรัดเอว

PELVIC SLING

ผลิตภัณฑ์ SAM MADICAL ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น SAM Pelvic Sling ll

 • โครงสร้างของ SAM SPLINT ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมชนิดให้ตัวได้ ผิวด้านในบุด้วยโฟมสีน้ำเงิน ผิวด้านนอกหุ้มด้วยวัสดุพลาสติกสังเคราะห์สีส้ม
 • สามารถดามกระดูกผู้บาดเจ็บได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย โดยการตัดเฝือก ให้มีขนาดพอดีกับอวัยวะส่วนที่ต้องการดาม
 • ขนาด SAM SLINT หน้ากว้าง 4.25 นิ้ว ความยาว 36 นิ้ว
 • SAM SPLINT ขนาด 36 นิ้ว ออกแบบมาสำหรับดามกระดูกที่ต้องการใช้ระยะความยาวสูง เช่น ขา หรือ แขน โดยพันรอบเป็นวงกลม
 • สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเอ็กซเรย์ได้
 • ผลิตภัณฑ์ SAM SPLINT USA. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 13485-2003

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

สายรัดห้ามเลือดภาคสนาม

COMBAT APPLICATION TOURNIQUET

ผลิตภัณฑ์ CIR ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น CAT Tourniquets

เป็นสายรัดห้ามเลือดภาคสนาม มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้งานได้ด้วยมือเดียว ใช้ห้ามเลือดจากบาดแผลฉกรรจ์ ที่เส้นเลือดใหญ่บริเวณแขนและขาถูกตัดขาด เพื่อให้ผู้บาดเจ็บรอดชีวิต ก่อนการนำส่งถึงมือแพทย์

 • ทำจากแถบผ้ากว้าง 1.5 นิ้ว เย็บด้านหนึ่งด้วยแถบตีนตุ๊กแก ปลายสายมีสีแดง เพื่อสังเกตุเห็นได้ง่าย
 • มีชุดล็อคและยึดสายรัด ทำจากพลาสติกขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ใช้ยึดก้านหมุนและล็อคไม่ให้คลายเกลียว
 • มีหัวล็อคสอดกลับ ทำจากพลาสติกคุณภาพสูง เพื่อสอดปรับความยาวของสายรัด
 • มีแท่งพลาสติกเป็นจุดหมุน วางอยู่บนฐานล็อค ใช้หมุนขันเชนาะ ให้เกิดแรงบิดสายรัดเข้าหากัน
 • บนขอเกี่ยว ติดแถบแปรงตีนตุ๊กแก และมีแถบแสดงคำว่า time เพื่อใช้ปิดทับก้านหมุนไม่ให้เลื่อนหลุด และใช้เขียนบอกเวลาตั้งแต่เริ่มใช้สายรัดก่อนนำส่งถึงมือแพทย์

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

ชุดไม้ดามแขน ดามขา

PASTWOOD SPLINT

ผลิตภัณฑ์ ประเทศ ไทย

รุ่น PS - 4 Pcs.

เฝือกผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ Past Wood  เนื้อเรียบ  ไม่หักงอง่ายเฝือก 1 ชุด ประกอบด้วย เฝือก 4 ชิ้น  ได้แก่

 • เฝือกแขน 2 ชิ้น ขนาด (ก x ย) 0.90 x 60 cm.  หนา 10 mm.
 • เฝือกขา 2 ชิ้น ขนาด (ก x ย) 14 x 81.5 cm.    หนา 10 mm.
 • กระเป๋าผลิตจากผ้าไนล่อน BF-600 เนื้อมันเงา ป้องกันน้ำ หรือของเหลว ไม่สามารถซึมผ่านได้
 • สามรถผ่านรังสี X – Ray, MRI และ CT – SCAN ได้

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

ชุดเฝือกระบบสูญญากาศ แบบตลอดตัว

VACUUM SPLINT

ผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Model 192  

เป็นเฝือกลมสูญญากาศสำหรับรัด และยึดตรึงผู้ป่วยโดยสามารถปรับตัวเฝือกให้กระชับกับรูปร่างผู้ป่วยได้  ในระหว่างปั๊มลมออกจากเฝือกดาม เพื่อใช้ดามกระดูกผู้บาดเจ็บเบื้องต้น  ในกรณีที่คาดว่าผู้บาดเจ็บอาจจะกระดูกหักเพื่อช่วยลดแรงกระแทกในขณะเคลื่อนย้าย ก่อนการส่งผู้บาดเจ็บไปรักษาพยาบาล (PRE-HOSPITAL)

ขนาดเฝือกดามตลอดลำตัว

 • กว้าง 68.60 ซม. X ยาว 212.73 ซม.
 • น้ำหนักสุทธิ 15 กิโลกรัม
 • รับน้ำหนักได้สูงสุด 125 กิโลกรัม
 • มีที่จับสำหรับยกเฝือก  จำนวน 6 จุด และสายรัดนิรภัย สำหรับรัดผู้ป่วย 3 เส้น

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

ชุดเฝือกดามแขน ดามขา ระบบสูญญากาศ

VACUUM SPLINT

ผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น AS 190 plint 3 Pcs.  แบบแยกส่วน

เพื่อใช้ดามกระดูกผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ในกรณีที่คาดว่าผู้บาดเจ็บอาจจะกระดูกหักก่อนการส่งผู้บาดเจ็บไปรักษาพยาบาล (PRE HOSPITAL)  ช้ดามกระดูกผู้บาดเจ็บในส่วนแขน ส่วนขา และ ข้อต่อ รวมทั้งเด็กเล็ก เพื่อมิให้มีการเคลื่อนไหวของกระดูกในส่วนที่คาดว่ากระดูกหัก

 • เป็นเฝือกแบบใช้สูญญากาศ ซึ่งใช้วิธีการดูดลมออกเพื่อให้เฝือกแข็งตัว
 • ตัวเฝือกทำจากวัสดุ VINYL-COATED NYLON โดยภายในจะบรรจุเมล็ด POLYSTYRENE เล็กๆ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยระบบอิเลคโทรนิคส์ ในระบบเฝือกสุญญากาศจะใช้ที่ดูดลมเพื่อให้เฝือกเกิดการแข็งตัวเวลาใช้กับผู้บาดเจ็บ ซึ่งในตัวเฝือกจะมีวาล์วปิดแบบอัตโนมัติ

ในชุดประกอบด้วย

 • เฝือกขนาดเล็ก 56 x 36 x 3 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
 • เฝือกขนาดกลาง 78 x 66 x 3 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
 • เฝือกขนาดใหญ่ 115 x 69 x 3 ซม. จำนวน 1 ชิ้น

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

ชุดเฝือกระบบสูญญากาศ แบบตลอดตัว

VACUUM SPLINT

ผลิตภัณฑ์ CIR ประเทศ ฝรั่งเศส

รุ่น 10025 SGL

เป็นเฝือกลมสูญญากาศสำหรับรัด และยึดตรึงผู้ป่วยโดยสามารถปรับตัวเฝือกให้กระชับกับรูปร่างผู้ป่วยได้  เพื่อใช้ดามกระดูกผู้บาดเจ็บเบื้องต้น  ในกรณีที่คาดว่าผู้บาดเจ็บอาจจะกระดูกหักเพื่อช่วยลดแรงกระแทกในขณะเคลื่อนย้าย ก่อนการส่งผู้บาดเจ็บไปรักษาพยาบาล (PRE-HOSPITAL)

 • ตัวเฝือกผลิตจากวัสดุ ไวนิล เคลือบด้วยไนล่อน ผิวด้านในทำจาก Absolute Reliability Material
 • เฝือกทำงานด้วยระบบสุญญากาศ โดยการดูดลมออกจากตัวเฝือก ซึ่งเม็ด Polystyrene จะทำการเชื่อมต่อและเรียงตัวกันไปตามอวัยวะที่ถูกดาม และจับตัวกันแน่น
 • ปั้มดูดลมออก ตัวกระบอกผลิตจากวัสดุพีวีซี
 • สามารถทำการฉายรังสี X-Ray, MRI และ CT-SCAN สามารถผ่านทะลุได้โดยตลอด
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตราฐาน ISO 9001:2000 และ European Standard EN 1865

ขนาดเฝือกดามตลอดลำตัว

 • กว้าง 110 ซม. X ยาว 210 ซม.
 • เมื่อสูบลมออก เฝือกจะมีขนาด กว้าง 99 ซม. X 210 ซม.
 • น้ำหนักสุทธิ 9.5 กิโลกรัม
 • รับน้ำหนักได้สูงสุด 125 กิโลกรัม
 • มีห่วงหูจับสำหรับยกเฝือก  จำนวน 10 จุด และสายรัดนิรภัย สำหรับรัดผู้ป่วย 3 เส้น

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

ชุดเฝือกดามแขน ดามขา ระบบสูญญากาศ

VACUUM SPLINT

ผลิตภัณฑ์ CIR ประเทศ ฝรั่งเศส

รุ่น Set 3 Vacuum

เพื่อใช้ดามกระดูกผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ในกรณีที่คาดว่าผู้บาดเจ็บอาจจะกระดูกหักก่อนการส่งผู้บาดเจ็บไปรักษาพยาบาล (PRE HOSPITAL)  ใช้ดามกระดูกผู้บาดเจ็บในส่วนแขน ส่วนขา และ ข้อต่อ  เพื่อมิให้มีการเคลื่อนไหวของกระดูกในส่วนที่คาดว่ากระดูกหัก

 • เป็นเฝือกแบบใช้สูญญากาศ ซึ่งใช้วิธีการดูดลมออกเพื่อให้เฝือกแข็งตัว
 • ตัวเฝือกทำจากวัสดุ VINYL-COATED NYLON โดยภายในจะบรรจุเมล็ด POLYSTYRENE เล็กๆ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยระบบอิเลคโทรนิคส์ ในระบบเฝือกสุญญากาศจะใช้ที่ดูดลมเพื่อให้เฝือกเกิดการแข็งตัวเวลาใช้กับผู้บาดเจ็บ ซึ่งในตัวเฝือกจะมีวาล์วปิดแบบอัตโนมัติ

ในชุดประกอบด้วย

 • เฝือกแขนขนาดยาว 37 x 55 เซนติเมตร มีสายรัด 2 เส้น
 • เฝือกแขนขนาดยาว 70 x 48 เซนติเมตร มีสายรัด 3 เส้น
 • เฝือกแขนขนาดยาว 67 x 114 เซนติเมตร มีสายรัด 6 เส้น

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เฝือกยึดกระดูกส่วนขา

KENDRICK EXTRICATION DEVICE-KED.

ผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Pediatric Model 443    Adult Model 444

เป็นเฝือกยึดกระดูกที่ใช้ระบบกลไกในการยึดตรึงกระดูกส่วนขาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและลดการกระทบกระเทือนในส่วนเส้นเลือดและเส้นประสาท

มีขนาด 2 ขนาด

 • ขนาดสั้นสุดที่  81.3  เซนติเมตร และขนาดยาวสุดที่ 119.4 ซม.
 • ขนาดความกว้าง 20.3 ซม.
 • น้ำหนักสุทธิ 3 กิโลกรัม

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

ชุดเฝือกดามหลังชนิดสั้น

KENDRICK EXTRICATION DEVICE-KED.

ผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Model 125

เป็นชุดเครื่องมือสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ป้องกันการเคลื่อนของกระดูกสันหลัง กระดูกต้นคอเกิดการ trauma เนื่องจากการเคลื่อนย้าย

มีขนาด 2 ขนาด

 • ขนาดความยาวประมาณ 83 เซนติเมตร
 • ขนาดความกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร
 • ขนาดความหนาประมาณ 15.2 เซนติเมตร
 • น้ำหนักประมาณ 3.5 กิโลกรัม
 • ขนาดความหนาประมาณ 15.2 เซนติเมตร

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

แผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย

LONG SPINAL BOARD

ผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Millennia

แผ่นรองตัวผู้ป่วย ชนิดยาว Spinal Board

 • แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมหมอนประคองศีรษะ
 • ผลิตจากพลาสติก HDPE ขึ้นรูปชิ้นเดียว แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่าย
 • ขนาดแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 183 x 41 เซนติเมตร
 • แผ่นบอร์ดหนา 5 เซนติเมตร
 • น้ำหนักแผ่นบอร์ด 5 กิโลกรัม
 • รับน้ำหนักได้สูงสุด 159 กิโลกรัม

หมอนประคองข้างศีรษะ Head Immobilizer

 • ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบา ขึ้นรูปชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ หรือรอยเย็บ มาพร้อมกับสายรัดสำหรับคาดศีรษะผู้ป่วย

เข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย Patients Strap

 • เข็มขัดรัดผู้ป่วย แบบหัวตะขอสวมเร็ว พร้อมก้ามปู จำนวน 3 เส้น
 • สามารถนำเข้าเครื่อง X-Ray, MRI, CT-Scan ได้
 • เป็นผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ USA.

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

แผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย

LONG SPINAL BOARD

ผลิตภัณฑ์ Spencer ประเทศ อิตาลี

รุ่น B-BAK Pin Max

แผ่นรองตัวผู้ป่วยชนิดยาว Long Spinal Board

 • ทำจากวัสดุพลาสติกสังเคราะห์ ทนต่อความร้อน และสารเคมี สามารถผ่าน X-ray ได้
 • ความยาว 184.5 ซม.
 • ความกว้าง ส่วนช่วงลำตัว 41 ซม.
 • น้ำหนัก 7 กก.
 • ความสูงวางราบกับพื้นสูง 4.3  ซม.
 • รับน้ำหนักได้ 160 กก.

หมอนประคองศีรษะ Head Immobilizer

 • เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย ใช้ในการประคองศีรษะผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บขณะเคลื่อนย้ายจากจุดที่เกิดเหตุไปยังโรงพยาบาล สามารถ X- Ray ผ่านได้

เข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย Patients Strap  แบบหัวตะขอสวมเร็ว พร้อมก้ามปู 3 เส้น

 • อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถนำเข้าเครื่อง X-Ray, MRI, CT-Scan ได้

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

SCOOP STRETCHER

ผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Model 65

 • โครงสร้างเปลทำจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา แข็งแรง เหนียวและทนทาน
 • อุปกรณ์ประกอบ สายรัดผู้ป่วย 3 เส้น
 • น้ำหนักเปลตัก 7 กิโลกรัม

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

SCOOP STRETCHER

ผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Model 65 EXT

 • โครงสร้างเปลทาจากวัสดุ โพลีเมอร์, แข็งแรง, ทนทาน, น้าหนักเบา
 • มีสายรัดคนป่วย 3 เส้น
 • สามารถ X-ray ผ่านได้ทั้งแผ่น
 • น้ำหนักเปลตัก  8  กิโลกรัม
 • รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 159 กิโลกรัม

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตะกร้า

BASKET STRETCHER

ผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Model 71

เป็นเปลสำหรับยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในลักษณะที่หิ้วไปมา พร้อมทั้งสามารถใช้สายรัดเปลในลักษณะตะกร้าเคลื่อนย้ายได้

 • สามารถถอดแยกเป็น 2 ชิ้นได้ สะดวกในพกพา และใช้งาน
 • มีสายรัดนิรภัยชนิด 2 ส่วน จำนวน 4 เส้น
 • มีรูสำหรับคล้องสายรัดชนิดยก จำนวน 4 รู

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

ชุดเปลลำเลียงพร้อมอุปกรณ์

SKED BASIC  STRETCHER

ผลิตภัณฑ์ SKECO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น SKED Rescue System

เปลม้วนชนิดเคลื่อนย้ายได้ทั้งแบบลากดึง , ทำงานในพื้นที่อับอากาศ หรือยกย้ายทางอากาศยาน ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน เหนียวและทนทาน พร้อมชุดสายรัด โยงเปลเข้าหาตัวผู้ป่วย และหูหิ้ว สำหรับการยกเคลื่อนย้ายทั้งแนวราบและบนที่สูง

 • เมื่อกางออก ขนาด 3 x 8 ฟุต
 • เมื่อม้วนเก็บ ขนาด 9 X 36 นิ้ว
 • มีให้เลือก 2 สี เขียว/ส้ม
 • น้ำหนัก 8.16 กิโลกรัม (18 ปอนด์)
 • ล้างทำความสะอาดง่าย สามารถม้วนเก็บในกระเป๋าสะดวกพกพา เหมาะสำหรับ ใช้เคลื่อนย้ายและนำส่งผู้ประสบภัยบนพื้นราบ

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เตียงนอนชนิดพับได้

DISC-BUNK

ผลิตภัณฑ์ DISC BED  ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น DISC-BUNK-19803B

ใช้งาน เป็นเตียงในภาคสนาม สองชั้นแบบพับเก็บได้มีน้ำหนักเบา และทนทานเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 • สามารถดัดแปลงให้เป็นเก้าอี้นั่งชนิดยาวได้โดยพนักพิงกับที่นอนทำจากวัสดุอย่างดีเหนียว และทนทานไม่ขาดง่าย
 • สามารถปรับเปลี่ยนเตียง 2 ชั้นให้เป็นเก้าอี้แบบมีพนักพิงได้
 • พื้นผิวผ้าใบทำจาก Polyester กันน้ำสามารถรับน้ำหนักได้ 150  กิโลกรัม (ต่อหนึ่งเปล)

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

STAIR CHAIR

ผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Model 42

 • ผ้ารองนั่งทำจาก Vinyl-Coated Nylon ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้โดยง่าย และป้องกันจากคราบเลือด หรือของเหลวต่าง ๆ ได้
 • มีระบบล็อคช่วงขาตั้ง ในขณะที่ปรับเป็นเก้าอี้ เพื่อความปลอดภัย และสามารถปลดล็อคในขณะพับเก็บได้
 • มีสายรัดนิรภัย จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้ในการยึดผู้ป่วยกับเก้าอี้
 • น้ำหนักเก้าอี้ 9 กิโลกรัม และสามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 158 กิโลกรัม

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

STAIR CHAIR

ผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Model 59T

 • เป็นเก้าอี้ มีล้อ 4 ล้อ และมีที่เลื่อนลักษณะเป็นตีนตะขาบ2ข้าง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงบันได
 • โครงสร้างทั้งหมดทำจากโลหะอย่างดี แข็งแรง ทนทาน
 • มีพนักพิงซึ่งบนพนักพิงสามารถ เลื่อนขึ้น-ลงได้ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • ล้อหน้า 2 ล้อ ขนาด 4 นิ้ว และล้อหลัง
 • มีที่ล็อคล้อ เพื่อความปลอดภัย
 • มีที่วางเท้าสำหรับผู้ป่วย สามารถพับเก็บได้
 • ความสูงขณะปรับเป็นเก้าอี้ 95 ซม. กว้าง 51 ซม.
 • เก้าอี้มีน้ำหนัก 16 กิโลกรัม
 • สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 227 กิโลกรัม

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

STAIR CHAIR

ผลิตภัณฑ์ Spencer ประเทศอิตาลี

รุ่น Spencer 4 BELL

 • เป็นเก้าอี้โครงสร้างอลูมิเนียม มีล้อสำหรับเข็นจำนวน 4 ล้อ โดยสองล้อหน้าสามารถล็อกป้องกันล้อหมุนได้
 • สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
 • น้ำหนักเก้าอี้โดยประมาณ 15 กิโลกรัม
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485
 • ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า SPENCER ประเทศอิตาลี

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เตียงนอนผู้ป่วย แบบมีล้อเข็นปรับนั่งได้

STRETCHER

ผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Model 28 Heavy Duty

เป็นเตียงเข็นผู้ป่วยชนิดพิเศษซึ่งสามารถปรับเป็นเปลนอนและรถนั่งได้ ในขณะที่มีผู้ป่วยอยู่บนเตียง สามารถเข็นผ่านที่แคบ ๆ ได้สะดวกและเข็นเข้าลิฟท์ตามอาคารทั่วไปซึ่งมีขนาดเล็กกว่าลิฟท์ตามโรงพยาบาลได้

 • สามารถใช้ติดตั้งประจำรถพยาบาล เข็นขึ้นลงจากรถได้ง่าย โดยขาเตียงจะพับ และกางออกเองโดยอัตโนมัติ
 • การปรับเตียงในลักษณะท่าต่าง ๆ ทำได้ง่ายโดยใช้คนเพียงคนเดียว
 • น้ำหนักเตียง 30 กิโลกรัม
 • รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 295 กิโลกรัม

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เตียงนอนผู้ป่วย แบบมีล้อเข็นปรับนั่งได้

STRETCHER

ผลิตภัณฑ์ FERNO ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Model 28 Heavy Duty

เป็นเตียงเข็นผู้ป่วยชนิดพิเศษซึ่งสามารถปรับเป็นเปลนอนและรถนั่งได้ ในขณะที่มีผู้ป่วยอยู่บนเตียง สามารถเข็นผ่านที่แคบ ๆ ได้สะดวกและเข็นเข้าลิฟท์ตามอาคารทั่วไปซึ่งมีขนาดเล็กกว่าลิฟท์ตามโรงพยาบาลได้

 • สามารถใช้ติดตั้งประจำรถพยาบาล เข็นขึ้นลงจากรถได้ง่าย โดยขาเตียงจะพับ และกางออกเองโดยอัตโนมัติ
 • การปรับเตียงในลักษณะท่าต่าง ๆ ทำได้ง่ายโดยใช้คนเพียงคนเดียว
 • เตียงทำจากโลหะอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน
 • มีราววางแขน 2 ข้าง สามารถพับได้
 • มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียง หุ้มด้วยไวนิล
 • น้ำหนักเตียง 31 กิโลกรัม
 • รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 318 กิโลกรัม

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เตียงนอนผู้ป่วย แบบมีล้อเข็นปรับนั่งได้

STRETCHER

ผลิตภัณฑ์ SPENCER ประเทศ อิตาลี

รุ่น Cross Stretcher

ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะปลอดสนิม  มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้ทันที มีระบบป้องกันการกระดกของเตียง เมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียงส่วนท้ายเตียง มีความมั่นคงไม่กระดกล้ม  

 • แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจาก พลาสติก อย่างดี พนักพิงหลัง ช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น-ลงสามารถ ปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 0 ถึงไม่น้อยกว่า 70 องศา
 • น้ำหนักเตียงโดยประมาณ 45 กิโลกรัม
 • สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 160 กิโลกรัม
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO9001

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

เตียงนอนผู้ป่วย แบบมีล้อเข็นปรับนั่งได้

STRETCHER

ผลิตภัณฑ์ SPENCER ประเทศ อิตาลี

รุ่น Cross Stretcher

ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะปลอดสนิม  มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้ทันที มีระบบป้องกันการกระดกของเตียง เมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียงส่วนท้ายเตียง มีความมั่นคงไม่กระดกล้ม  

 • แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจาก พลาสติก อย่างดี พนักพิงหลัง ช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น-ลงสามารถ ปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 0 ถึงไม่น้อยกว่า 70 องศา
 • น้ำหนักเตียงโดยประมาณ 45 กิโลกรัม
 • สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 200 กิโลกรัม
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO9001

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

กระเป๋าสำหรับบรรจุหลอดยา

AMPOULES BAGs

ผลิตภัณฑ์ ELITE BAGS ประเทศ สเปน

รุ่น PROPE'S

กระเป๋าสำหรับใช้บรรจุหลอดเข็มฉีดยาและยา ภายในสามารถบรรจุหลอดยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นสัดส่วน สะดวกในการหยิบใช้งานได้โดยง่าย

 • ขนาดกระเป๋า (ก x ย x ล) : 21 x 28 x 9 เซนติเมตร
 • ติดแถบสะท้อนแสงโดยรอบกระเป๋าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • ภายใน มีกระเป๋าขนาดเล็ก สำหรับใส่เวชภัณฑ์ภัณฑ์หรือยา และมีช่องตาข่าย 4 ช่อง ไว้สำหรับใส่อุปกรณ์อื่นๆ
 • มีถาด 2 อัน สำหรับใส่หลอดยา โดยเย็บยางยืดติดแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับใส่หลอดยา

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

กระเป๋าใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาล แบบพกพา

PORTABLE FIRST AID KIT

ผลิตภัณฑ์ ELITE BAGS ประเทศ สเปน

รุ่น Quickaid's

กระเป๋าสำหรับใช้อุปกรณ์ปฐมบาลเบื้องต้น ภายในสามารถบรรจุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นสัดส่วน สะดวกในการพกพา และหยิบใช้งานได้โดยง่าย

 • ขนาดกระเป๋า (ก x ย x ล) :  20 x 21 x 10 เซนติเมตร
 • ติดแถบสะท้อนแสงโดยรอบกระเป๋าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • ภายใน มีกระเป๋าขนาดเล็ก สำหรับใส่เวชภัณฑ์ภัณฑ์หรือยา และมีช่องตาข่าย 4 ช่อง ไว้สำหรับใส่อุปกรณ์อื่นๆ
 • มีถาด 2 อัน สำหรับใส่หลอดยา โดยเย็บยางยืดติดแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับใส่หลอดยา

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

กระเป๋าใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์

EMERGENCY BAG​

ผลิตภัณฑ์ ELITE BAGS ประเทศ สเปน

รุ่น ELITE Cylinder

เป็นกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ทางการแพทย์และถังออกซิเจน สามารถสะพายข้าง และมีหูสำหรับหิ้วได้ สะดวกในการเคลื่อนย้าย ภายในสามารถบรรจุอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่าง ๆ ได้อย่างเป็นสัดส่วน ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 • ขนาดกระเป๋า (ก x ย x ล) :  22.5 x 63 x 24 เซนติเมตร
 • ติดแถบสะท้อนแสงโดยรอบกระเป๋าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • กระเป๋ามีลักษณะเป็นซิปรูดเปิด-ปิด ด้านในแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นที่ 1 สามารถถอดออกเพื่อหยิบอุปกรณ์ได้สะดวกขึ้น ชั้นที่ 2 สำหรับใส่ถังออกซิเจน
 • กระเป๋าไม่รวมบรรจุอุปกรณ์มีน้ำหนักไม่เกิน 1.89 กิโลกรัม

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

กระเป๋าบรรจุอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน

RESCUE & TACTICAL BACKPACK

ผลิตภัณฑ์ ELITE BAGS ประเทศ สเปน

รุ่น Paramed’s

เป็นกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์การแพทย์  แบบเป้สะพายหลัง  และมีหูสำหรับหิ้วได้ สะดวกในการเคลื่อนย้าย ภายในสามารถบรรจุอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ได้อย่างเป็นสัดส่วน ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 • ขนาดกระเป๋า (ก x ย x ล) : 24 x 32 x 47 เซนติเมตร
 • ติดแถบสะท้อนแสงโดยรอบกระเป๋าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • ภายในมีกระเป๋าย่อยสำหรับใส่เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ฝาเปิดเป็นวัสดุโปร่งใสสามารถมองเห็นอุปกรณ์ด้านใน และมีกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์การแพทย์ด้านหน้าเป็นตาข่ายแยกสีตามรหัสการใช้งาน สามารถถอดออกได้
 • กระเป๋าไม่รวมบรรจุอุปกรณ์มีน้ำหนักไม่เกิน 3.40 กิโลกรัม

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

กระเป๋าปฐมพยาบาลขั้นสูง

ADVANCED EMERGENCY BAG

ผลิตภัณฑ์ STATPACK ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น G3 Load N’Go  

 • Weight  4.5 lbs
 • Dimensions 7 x 19 x 20 in
 • Features  ACLS, ALS, Bag ValveMask, BLS, G1 Modules,PALS, Vial Strand
 • Color G3Black, G3Red

กระเป๋าปฐมพยาบาลขั้นสูง

ADVANCED EMERGENCY BAG

ผลิตภัณฑ์ STATPACK ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น G3 Back Up

 • Weight  6 lbs
 • Dimensions 28 x 18 x 8.5 in
 • Features  AED, ALS, Bag Valve Mask,BLS, G1 Modulesd
 • Color G3Black, G3Blue,G3Green, G3Red

กระเป๋าปฐมพยาบาลขั้นสูง

ADVANCED EMERGENCY BAG

ผลิตภัณฑ์ STATPACK ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น G3 Perfusion

 • Weight  6.7 lbs
 • Dimensions 22 x 17 x 8 in
 • Features  ACLS, AED, ALS, BagValve Mask, BLS, GiModules,PALS, Vial Strand
 • Color G.Black, GaBlue,GiGreen, GiRed

กระเป๋าปฐมพยาบาลขั้นสูง

ADVANCED EMERGENCY BAG

ผลิตภัณฑ์ STATPACK ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น G3 GOLDEN Hour

 • Weight  3.1 lbs
 • Dimensions 8 x 17 x 18 in
 • Features  ACLS, AED, ALS,Bag Valve Mask,BLS, G1Modules, PALS,Vial Strand
 • Color G3Black, G3Red

กระเป๋าปฐมพยาบาลขั้นสูง

ADVANCED EMERGENCY BAG

ผลิตภัณฑ์ STATPACK ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น G3 QUICKLOOK AED  

 • Weight  3.1 lbs
 • Dimensions 8 x 17 x 18 in
 • Features  ACLS, AED, ALS,Bag Valve Mask,BLS, G1Modules, PALS,Vial Strand
 • Color G3Black, G3Red

กระเป๋าปฐมพยาบาลขั้นสูง

ADVANCED EMERGENCY BAG

ผลิตภัณฑ์ STATPACK ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น G3  FIRST Aid Quickroll Intubation

 • Weight  0.69 lbs
 • Dimensions 5x 10 x 8 in
 • Features  ACLS, ALS, BLS, G1 Modules, PALS
 • Color G3NylonBlack, G3NylonRed

กระเป๋าปฐมพยาบาลขั้นสูง

ADVANCED EMERGENCY BAG

ผลิตภัณฑ์ STATPACK ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น G3  FIRST Aid Quickroll Intubation

 • Weight  .56 lbs
 • Dimensions 5x8x6 in
 • Features  ACLS, ALS, BLS, G1 Modules,PALSS
 • Color G3NylonBlack, G3NylonRed

กล่องใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

MEDICAL SUPPLIES BOX

ผลิตภัณฑ์ Flambeau ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Flambeau Four-Drawer Cabinet

27 compartments

 • Non-slip rubber feet
 • Can be padlocked or sealed
 • Removable/interchangeabledrawers
 • Dimensions 19% X 103/8 X 16

กล่องใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

MEDICAL SUPPLIES BOX

ผลิตภัณฑ์ Flambeau ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น Flambeau Trauma Box

2 tip-proof trays 2" deep

 • 11 compartments
 • Can be padlocked
 • Dimensions 19 x 10 3/4 x 10 1/8
 • Available in Orange
 • Supplies not included

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด​

เลขที่ 41/18 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110​เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015194

โทรสาร 02-157-2031

www.mertbusiness.com

All rights reserved © Mert Business