WHO จัด 10 อันดับอุปกรณ์กู้ภัยทางการแพทย์ที่ใช้ในรถพยาบาล​

การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กู้ชีพพิเศษในการรักษาฉุกเฉิน รถพยาบาลมีบทบาทสำคัญมากในกรณีนี้ จึงต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาลอย่างครบถ้วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โรงพยาบาลทุกแห่งควรต้องมีชุดอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมใช้อยู่เสมอ ชุดอุปกรณ์นี้จะรวบรวมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉินหลายประเภท ตั้งแต่เปลรับนั่งนอนแบบพื้นฐาน ไปจนถึงอุปกรณ์ขั้นสูงที่ใช้ในหน่วยดูแลผู้ป่วยหนัก ต่อไปนี้เป็น 10 อันดับแรกของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญมากและต้องมีประกอบรถพยาบาลทุกคันเสมอ

Read More

กายพร้อมใจพร้อมยังไม่พออุปกรณ์ต้องพร้อมด้วย!!​

กายพร้อมใจพร้อมยังไม่พออุปกรณ์ต้องพร้อมด้วย!!
ทุกวันเราต้องเผชิญกับอันตรายทั้งจากความประมาทของตัวเองและบุคคลอื่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจทั้งสิ้นความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งในช่วงเทศกาลสถิติจำนวนผู้ได้รับอุบัติเหตุมีจำนวนสูงขึ้นในทุกปีหรือแม้แต่การเกิดอุบัติจากการดื่มสุราก็เพิ่มจำนวนขึ้นเช่นกันแม้ความปลอดภัยจะเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ยากแต่เครื่องมือในการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ความเสี่ยง

Read More

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด​

เลขที่ 41/18 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110​เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015194

โทรสาร 02-157-2031

www.mertbusiness.com

All rights reserved © Mert Business