MEDICAL
EMERGENCY
RESCUE
TECHNICIAN

จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยและงานภาคสนาม

เมิร์ท บิสซิเนส ขายอุปกรณ์การแพทย์

MORE

ABOUT

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด

เป็นธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย รวมทั้งให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ด้วย"ทีมงานที่มีประสบการณ์" รวมทั้งได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทางด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยรุงแรง หรือภัยพิบัติ

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีการเตรียมความพร้อมในด้านวิทยากร ปละบุคลากรที่จะให้บริการรักษาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งนอกและในโรงพยาบาล ณ ที่เกิดเหตุก็ย่อมสามารถให้การช่วยชีวิตหรือชการรักษาเบื้องต้นที่ดีได้ก่อนที่จะมีอาการลุกลามรุนแรงมากแล้วเมื่อมาถึงโรงพยาบาล

หน่วยกู้ชีพ คือคนกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลกู้ชีพ (ต้องอบรมต่อยอดจากหลักสูตรวิชาชีพทั่วไป) เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน (เป็นสาขาใหม่ในระบบสาธารณะสุข ถูกฝึกมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลกู้ชีพ ณ จุดเกิดเหตุ) และพลขับรถกู้ชีพ (บุคคลนี้ต้องมีวิชาการรองรับ แม้กระทั่งจุดจอดรถหรือการขับรถในสถานการณ์เร่งรีบ)

เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ภาระหน้าที่ของหน่วยงานกู้ภัย ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยลดความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

เราเลือกสรรค์อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งภายนอก และภายในรถพยาบาลของเรา ผลิตจากยุโรป และอเมริกา เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และโอกาสในการรอดชีวิตของเพื่อมนุษย์มากที่สุด
"เพราะชีวิตสำคัญที่สุด เราจึงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่าน"

สินค้าแนะนำ

เครื่องช่วยปั้มหัวใจ และฟื้นคืนชีพ

RESUSCITATION MACHINE-ASSISTED

ผลิตภัณฑ์ Difibtech ประเทศ สหรัฐอเมริกา

รุ่น  Lifeline ARM

ใช้ช่วยในกระบวนการปั้มหัวใจจและฟืน้คืนชีพในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น Cardiac Arrest) เพื่อเพิ่ม Coronary Perfusion Pressure (CPP) ทำให้มี ROSC มากขึ้นโดยสามาถใช้งานได้ทั้ง ณ จุดเกิดเหตุและขณะกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

  • การทำงานของเครื่องเป็นไปตาม AHA/ERC Guidelines 2015 ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
  • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 60 นาที
  • สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปใช้ในที่ต่างๆ เช่น ใช้งานในการพยาบาล (Ambulance) และนำลงไปใช้ในสถานที่เกิดเหตุโดยสะดวก
  • ตัวเครื่องสามารถนวดหัวใจผู้ป่วยได้ต่อเนื่องขณะเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก
  • สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบ USB ในการบำรุงรักษา
    และการตั้งตั้ค่าค่ ต่างๆ รวมถึงการ ถึ อัพเกรด อั อุปกรณ์
  • ตัวเครื่องได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 60601-1-2, มาตรฐานป้องกันการสั่นสะเทือน MIL-STD-810G 514.6 และป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP43

** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ **

ขายอุปกรณ์การแพทย์​

SERVICE

ทางเรามีบริการประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร) บริการติดตั้งสัญญาณไฟ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ การพยาบาลทุกชนิด ให้กับสถานบริการทางการแพทย์, สถานศึกษา แลเรายังมีทีมวิยากรฝึกอบรมทั้งด้านงานกู้ชีพและกู้ภัย

*รับประกัน 1 ปี

ตราสัญลักษณ์

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด​

เลขที่ 41/18 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110​เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015194

โทรสาร 02-157-2031

www.mertbusiness.com

All rights reserved © Mert Business