อุปกรณ์เครื่องกำเนิดกำลัง Power Unit 

  สำหรับ 2 อุปกรณ์ Power units for 2 tools

  รุ่น P650 SG  :  Simo Power with gasoline engine


  อุปกรณ์เครื่องกำเนิดกำลัง Power Unit 

  สำหรับ 2 อุปกรณ์ Power units for 2 tools

  รุ่น P650 SG DHR20  :  Simo Power with gasoline engine and double hose reel.

 

 

 อุปกรณ์เครื่องกำเนิดกำลัง Power Unit แบบ Mobile

  รุ่น P 630 SG Mobile Turbo-Power

  The set contains : 

  Valves: Simo Power (S), simultaneous operation of two tools

  Power unit: gasoline engine (G)

  Rescue operations using the turbo function

  High mobility and easy transport


 อุปกรณ์เครื่องกำเนิดกำลัง Power Unit แบบ Mobile

  รุ่น P 630 OG Gasoline power unit for mobile operation of one rescue 

  The set contains :

  Drive: Gasoline engine (G)

  Valves: Connection and operation of one unit (O)

  High mobility and easy transport

  Recommended hose length: 5 to max. 10 meter

 

 

 อุปกรณ์เครื่องกำเนิดกำลัง Power Unit แบบ Mobile

  รุ่น P 600 OE Makes rescue tools mobile.

  The set contains :

   Very patient-friendly: no exhaust fumes, very quiet

  Small, light (under 22 lbs / 10 kg), easy to use

  Almost unlimited radius of action

 

อุปกรณ์เครื่องค้ำยัน RESCUE Rams

ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น R410 

 

The set contains: 

 • สามารถตัดลูกกรงเหล็กที่มีความหนาถึง 22 มม. และ โซ่ที่หนาถึง 10 มม.

 • สามารถยก และเคลื่อนย้ายวัตถุได้มากถึง 4 ตัน

 • เปิดประตูภายในอาคารในช่วงเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 • สำหรับเปิดประตูยานพาหนะ

 • สำหรับตัดกลอน และลูกกรง 

 • ง่ายสำหรับตัดสิ่งของ

 • ระดับการปัองกัน IP 5420

 

  อุปกรณ์เครื่องถ่าง Spreader

   ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น SP333

   The set contains : 

   Highest spreading force in its class

   Optimised performance: 23 % lighter and 20 % stronger than its predecessor

   Squeezing plates built into the arms

   Maximum bite thanks to innovative “Shark Tooth” tips

 

 

  อุปกรณ์เครื่องถ่าง Spreader

   ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น SP510

   The set contains : 

   Peel away steel walls up to approx. 4 mm thick

   Create rescue openings up to 80 cm × 80 cm

   Most difficult rescue work in road, rail and air traffic

   Pulling travel  665 mm

 

 

  อุปกรณ์เครื่องถ่าง Spreader

   ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น SP512

   The set contains : 

   Tremendous force on the multifunction tips

   Peel away steel walls up to approx. 6 mm thick

   For the most difficult rescue work in road, rail and air traffic

   Spreading force up to 540 kN

  

 

  อุปกรณ์เครื่องถ่าง Spreader

   ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น SP555

   The set contains : 

   18% lighter, 13% stronger than its predecessor, the SP310

   Squeezing plates built into arm

   Developed for all rescue work for road traffiv accidents and in buildings

 

  อุปกรณ์เครื่องบด-ตัด Concrete Crusher

  ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics รุ่น LSI 531 CC 

  The set contains : 

   Crushing and cutting with one tool

   Dependable cutting and breaking of brickwork

   Easy cutting of steel reinforcement

   Little place required

   Minimal dust formation

   Low-noise and patientgentle rescuing

 

  เต้นพยาบาลสนาม พองลม MEDICAL TENTs

 

   เต้นท์ Vetter เต้นท์พยาบาล ได้รับการพัฒนาและออกแบบให้ง่ายในการติดตั้ง พับเก็บและขนย้าย

   เหมาะสำหรับการออกนอกสถานที่ เช่น ออกพื้นที่หน่วยพยาบาล หรือหน่วยกู้ภัย
   ติดตั้งง่าย เพียงสูบอากาศเข้าไปภายใน
   ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
   มีพื้นที่ใหญ่สาหรับการใช้งาน
   อำนวยความสะดวก ในการออกหน่วยพยาบาล

   Guaranteed
   ผ่านการทดสอบโดยหน่วยทหาร
   ลิ้นลูกสูบมีความปลอดภัย
   วัสดุผนังเต้นท์มีความแข็งแรง ทนทานสูง
   ผนังเต้นท์และเต้นท์ ทาจากวัสดุ DIN 4102 B1

 

 เต้นชำระล้างสารเคมี  DECONTAMINATION SHOWERs

  เต้นท์ Vetter ออกแบบมาพิเศษสำหรับการชำระล้างสารเคมี และใช้บนรถฉุกเฉิน เป็นห้องอาบน้าเคลื่อนที่

  มีแสงไฟภายใน และม่านกั้นน้ำ มีแม่เหล็กที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการเปิด ปิดที่สะดวก พร้อมถุงมือป้องกันสารเคมี  

  จากการทำความสะอาด นอกจากนี้อ่างน้ำยังถูกออกแบบให้เหมาะกับการทำความสะอาด พร้อมหัวจุกระบายน้ำ 8 อัน   ง่ายต่อการระบายน้ำที่ระดับความสูงต่างกัน สะดวกในการติดตั้ง พับเก็บ และขนย้าย เหมาะสำหรับทุกพื้นที่ หลังจาก

  ทำความสะอาดสารเคมีที่ปนเปื้อนจะถูกชำระล้างไปพร้อมกับน้ำ และระบายลงในอ่างน้ำ โดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำ 

การใช้

    ป้องกันโรคหรืออาการป่วย ที่เกิดจากสารเคมี

    สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับสารเคมี ก่อนเข้าโรงพยาบาล

    สำหรับทำความสะอาด หรือชาระล้างร่างกาย

    ชำระล้างสารเคมี ที่อาจใช้เป็นเครื่องมือจากการทำสงคราม

    เป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่ สำหรับล้างสารเคมีให้ผู้ป่วย หรือคนทั่วไป

ลักษณะ

    สะดวก รวดเร็วในการใช้งาน

    สามารถใช้ร่วมกับเต้นท์พยาบาลเคลื่อนที่ (Vetter universal tents)

    ง่ายสำหรับการถอดชิ้นส่วนทำความสะอาด

    มีอุปกรณ์ที่จำเป็น พร้อมในการใช้งาน

 

  อุปกรณ์เชือกกู้ภัย แบบคงที่ Rescue STATIC Rope 

   รุ่น Static ROPE Extreme Pro 11 mm.
   รุ่น PMI® Hudson Classic Professional
   รุ่น PMI® Hudson Classic Professional  with Unicore® Technology 12.5 mm.

  

  

  อุปกรณ์เชือกโยนกู้ภัยทางน้ำ  Rescue WATER Rope

   รุ่น PMI® Water Rescue Rope 10 mm.


  อุปกรณ์ถุงใส่เชือก  Rope Bags

   รุ่น PMI® Throw Bag with Economy Throw Rope 

   รุ่น PMI Duffel Bag
   รุ่น PMI® Throw Bag with Economy Throw Rope 
   รุ่น PMI Standard Rope Pack With Straps
   รุ่น PMI® Throw Bag with Economy Throw Rope
   รุ่น PMI Rope Bag

 

 

  เปลกู้ภัย Rescue Stretcher

   รุ่น Cascade Litter Flotation System Item no. PE42140
   รุ่น Cascade Litter Skin for Tapered Litters Item no. PE42177 
   รุ่น Cascade Rescue Specialist Item no. PE42182Litter
   รุ่น PMI FAST Patient Restraint  System Litter Item no. PE42059
   รุ่น PMI Classic Spyder Item no. PE42021
   รุ่น PMI Tarantula Spyder Litter Item no. PE42020
   รุ่น PMI Spyder Web Kit System Litter Item no. PE42028

 รุ่น PMI Avatar Seat Harness Only Standard Item no. SG51043
 รุ่น PMI Avatar Seat Harness LG-XL Item no. SG51044
 รุ่น PMI Avatar Diamond Chest Harness Item no. SG51045
 รุ่น Heightec Matrix Harness w/sh Pads & Side D's Item no. SG51255
 รุ่น PMI Spectrum Sport Harness Standard Item no. SG51112
 รุ่น PMI Avatar Deluxe Harness Standard  Item no. SG51263
 รุ่น PMI Avatar Contour Full Body Harness Stnd Item no. SG51155S
 รุ่น PMI CS Tech Full Body Harness Stnd Item no. SG51156
 รุ่น PMI Delta Tactical Seat Harness Standard  Item no. SG51110
 รุ่น Heightec Nexus full Body Harness Item no. SG51201
 รุ่น PMI® Pit Viper Caving Harness Standard Item no. SG51038
 รุ่น PMI Hasty Harness Item no. SG51114
 รุ่น Heightec Rope Access Workseat Item no. HD26188
 รุ่น PMI Chest Roller Harness 
 รุ่น PMI Gear Pouch Black
 รุ่น Tractel Spreader Bar Item no. HD26050

 

  อุปกรณ์ทุงมือภู้ภัย  Rescue Glove

  รุ่น PMI Fingerless Belay Gloves Item no. GL22401
  รุ่น PMI Heavyweight Rappel Gloves Item no. GL22100
  รุ่น PMI Tactical Black Gloves Item no. GL22200
  รุ่น PMI Rescue Technician Gloves Item no. GL22700
  รุ่น Glove Clip Accessory Item no. AC10014

 

  อุปกรณ์หมวกนิรภัย Heimet 

   รุ่น PMI® Falcon Helmet Item no. HL33084
   รุ่น PMI Alto Helmet, White Item no. HL33015
   รุ่น PMI Light Pod Helmet Item no. HL33025
   รุ่น PMI Advantage Helmet Orange Item no. HL33011
   รุ่น WRSI Current Rescue Pro with Vents Item no. HL33078
   รุ่น Peltor Ear Muffs Item no. HL33042
   รุ่น ESS Striketeam XTO goggle Item no. HL33023
   รุ่น ESS Nomex Goggle Sleeve Item no. HL33029

 รุ่น PMI Avatar Radio Harness-Black  Item no. SG51189
 รุ่น PMI Crawler Elbow Pads 
 รุ่น PMI Radio Chest Harness-Black Item no. SG51001
 รุ่น Cascade Deluxe Radio Harness-Black Item no. SG51186
 รุ่น PMI Crawler Knee/Shin Pads Item no. SG51130
 รุ่น PMI Stealth Radio Harness-Black Item no. SG51185

 

 รุ่น SMC Large Locking D Alum Carabiner

 รุ่น SMC Light D Non-Lock Alum Carabiner

 รุ่น SMC Mountain D Non-Lock Alum Carabiner

 รุ่น PMI Mate II HMS Screwgate Aluminum Carabiner

 รุ่น Screw Link Oval / Screw Link Delta 

 รุ่น SMC Large Steel D Carabiner-Safety Lock

 รุ่น SMC Captive Eye Clip SS SM To Fit SMC Carabiner

 รุ่น SMC XL Steel Lock D Carabiner-NFPA

 รุ่น SMC Kinetic Screw-Lock Carabiner NFPA 

 รุ่น SMC Kinetic Dual Lock Carabiner NFPA

 รุ่น SMC Large Steel Lock D Carabiner NFPA

 รุ่น SMC Large Steel Lock D Carabiner NFPA-Heat Treated

 รุ่น SMC Large Steel Lock D Carabiner NFPA

 รุ่น SMC Large SS Locking D Carabiner

 รุ่น SMC Lt Alloy Stl Zinc Plated Lock Carabiner-NFPA

 รุ่น SMC Lite Stainless Steel Locking Carabiner

 รุ่น SMC Oval Non-Lock Alum Carabiner-Bright

 รุ่น DMM Steel Boa Locksafe Carabiner
 รุ่น PMI Mate II HMS Triplock Aluminum Carabiner
 รุ่น SMC Locking D Alum Carabiner NFPA
 รุ่น SMC Locking D Alum Carabiner NFPA
 รุ่น SMC Crossover Screw-Lock Carabiner NFPA
 รุ่น SMC Crossover Dual-Lock Carabiner NFPA-Pewter
 รุ่น SMC Crossover Trip-Lock Carabiner NFPA
 รุ่น SMC FP ANSI Lite Alloy Carabiner, NFPA
 รุ่น SMC Large Locking D Alum Carabiner

 

 รุ่น Alpine Brake Tube, Large

 รุ่น Heightec Prism Double Lock Descender 

SMC Rack Kit

 รุ่น SMC Micro "U" Rack Stainless Steel W/Bars

 รุ่น SMC Rack Kit Straight Eye NFPA  Large image

 รุ่น SMC Rack Kit 90 Degree Eye NFPA

 รุ่น SMC Long 6-Bar "J" Rack Assembly NFPALarge image

 รุ่น SMC Compact "U" 4-Bar Rappel Rack Assembly-NFPA

 รุ่น SMC "U" 6-Bar Rack Assembly -NFPALarge image

 

อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Power Unit สำหรับ 2 อุปกรณ์ Power units for 2 toolsรุ่น P650 SG Simo Power with gasoline engine
อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Power Unit สำหรับ 2 อุปกรณ์ Power units for 2 toolsรุ่น P 650 SG DHR20 Simo Power with gasoline engine and double hose reel.
อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Power Unit สำหรับ 2 อุปกรณ์ Power units for 2 tools รุ่น P 650 SE Simo Power with electric motor
อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Power Unit แบบ Mobile รุ่น P 600 OE Makes rescue tools mobile.
อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Power Unit แบบ Mobile รุ่น P 630 SG Mobile Turbo-Power
อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Power Unit แบบ Mobile รุ่น P 630 OG Gasoline power unit for mobile operation of one rescue
อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S530
อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S511
อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S510
อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S120
อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S330
อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S311
อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S700
อุปกรณ์เครื่องตัด และถ่าง ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องตัด และถ่าง Combination & Special tools รุ่น SC357
อุปกรณ์เครื่องตัด และถ่าง ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องตัด และถ่าง Combination & Special tools รุ่น SC357
อุปกรณ์เครื่องถ่าง ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องถ่าง Spreader รุ่น SP555
อุปกรณ์เครื่องถ่าง ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องถ่าง Spreader รุ่น SP510
อุปกรณ์เครื่องถ่าง ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องถ่าง Spreader รุ่น SP512
อุปกรณ์เครื่องถ่าง ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องถ่าง Spreader รุ่น SP333
หมอนลมกู้ภัย​
ชุดช่วยชีวิตขนาดใหญ่
เบาะลมช่วยชีวิต-เบาะโดด
ชุดช่วยชีวิต
ชุดช่วยชีวิตฉุกเฉิน
ชุดฉีดโฟมดับเพลิงแบบสะพายหลัง

 

หมอนลมกู้ภัย  LIFTING BAGS

ด้วยการออกแบบพิเศษของ Vetter ออกแบบหมอนถุงลมกู้ภัยให้มีลักษณะเล็กและแบน เหมาะสำหรับการใช้กู้ภัยในพื้นที่ต่างๆ  แม้ในพื้นที่แคบ ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ด้วยความสูงเพียง 2.5 เซนติเมตร (0.98 นิ้ว) และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยถุงยก 12 ถุง ภายในหมอนถุงลมกู้ภัย สามารถยกน้ำหนักได้อย่างดี

 

  ชุดช่วยชีวิต  ขนาดน้ำหนักยก 20 ตัน (22 US ตัน)

  เหมาะสำหรับการใช้งานช่วยชีวิตที่หลากหลาย เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ เพื่อช่วยคนติดอยู่ภายในรถ

  The set includes :

  หมอนถุงลมกู้ภัยขนาด V 10, V 12 และ V 20

  ท่อเชื่อมต่อ ขนาด 5 เมตร ความจุ 12 บาร์ สีเหลือง และสีแดง (174 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว, 16.4 ฟุต)

  ชุดอุปกรณ์ควบคุมความดันอากาศ

  หัวเชื่อมต่อความดันอากาศ 200/300 บาร์ (2,900/4,350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

 

  ชุดฉีดโฟมดับเพลิง แบบสะพายหลัง Compressed Air Foam Backpac 

  รุ่น Macaw Backpack ผลิตภัณฑ์ Intelagard ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

  เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดฟองกลขับดันด้วยอากาศอัด ถังอากาศอัดทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ สามารถ

  ฉีดโฟมได้ระยะไม่น้อยกว่า 30 ฟุต

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S700 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S510

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S511 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S530 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S311 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S330 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S120 

อุปกรณ์เครื่องกำเนิดกำลัง ​

อุปกรณ์เครื่องบด-ตัด คอนกรีต ระบบ ไฮโดรลิค

เข็มขัดรัดตัว  Rescue Harness

อุปกรณ์เสื้อกู้ภัย CLOTHING

อุปกรณ์หยุด และผ่อนเชือก 

Carabiners & Connectors

Power Unit

P650 SG

P650 SG DHR 20

อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Power Unit สำหรับ 2 อุปกรณ์ Power units for 2 tools รุ่น P 650 SE Simo Power with electric motor
อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Power Unit สำหรับ 2 อุปกรณ์ Power units for 2 toolsรุ่น P 650 SG DHR20 Simo Power with gasoline engine and double hose reel.

P650 SE

P650 SE DHR 20

P650 4G

P650 4G DHR 20

อุปกรณ์เครื่องกำเนิดกำลัง Power Unit 

สำหรับ 4 อุปกรณ์ Power units for 4 tools 

รุ่น P650 4G  :  4 Power : Power for four.


อุปกรณ์เครื่องกำเนิดกำลัง Power Unit 

สำหรับ 4 อุปกรณ์ Power units for 4 tools  

รุ่น P650 4G  : DHR20  4 Power: Power for four. With double hose reel.

อุปกรณ์เครื่องกำเนิดกำลัง Power Unit 

สำหรับ 2 อุปกรณ์ Power units for 2 tools 

รุ่น P650 SE  :  Simo Power with electric motor


อุปกรณ์เครื่องกำเนิดกำลัง Power Unit 

สำหรับ 2 อุปกรณ์ Power units for 2 tools 

รุ่น P650 SE DHR20  : Simo Power with electric motor and double hose reel.

 

อุปกรณ์เครื่องกำเนิดกำลัง Power Unit 

สำหรับ 4 อุปกรณ์ Power units for 4 tools 

รุ่น P650 4E  :  4 Power: Power for four.


อุปกรณ์เครื่องกำเนิดกำลัง Power Unit 

สำหรับ 4 อุปกรณ์ Power units for 4 tools 

รุ่น P650 4E  :  DHR20  4 Power: Power for four. With double hose reel.

อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Power Unit สำหรับ 2 อุปกรณ์ Power units for 2 toolsรุ่น P650 SG Simo Power with gasoline engine

P650 4E

อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Power Unit สำหรับ 4 อุปกรณ์ Power units for 4 tools รุ่น P 650 4E - DHR20 4 Power: Power for four. With double hose reel.

P650 4E DHR 20

อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Power Unit สำหรับ 4 อุปกรณ์ Power units for 4 tools รุ่น P 650 4E - DHR20 4 Power: Power for four. With double hose reel.

P600   OE

P630   SG

P630   OG

RESCUE Rams - Hand Pumps

Hydraulics Cutters

R

E S C U E

อุปกรณ์เครื่อง Hand Pumps รุ่น ZPH 3/4
อุปกรณ์เครื่อง Hand Pumps รุ่น ZPH 3/4

ZPH 3/4​

LH2 /1.8 I-PN

อุปกรณ์ Connection hose pair Portable version of reel.

 

อุปกรณ์  Connection Hose Pair  

Portable version of reel.

 

The set contains: 

Extension hose pair available in 16 ft. / 5 m,32,8 ft. / 10 m and 66ft. / 20 m length. With anti-kink protection and incl. Turbomarker-Set. 

อุปกรณ์เครื่อง Hoses and hose reels  รุ่น SHR 20 Portable version of reel.
อุปกรณ์เครื่อง Hoses and hose reels  รุ่น DHR 20 Portable version of reel.
อุปกรณ์ Extension hose pair Portable version of reel.

 

อุปกรณ์เครื่อง  Hoses and Hose reels  

รุ่น SHR 20  Portable version of reel.

 

The set contains: 

The portable single hose reel is very handy and can either remain in the vehicle or can be carried to a location closer to where it is needed. 

 

 

อุปกรณ์เครื่อง  Hoses and Hose reels  

รุ่น DHR 20  Portable version of reel.

 

The set contains: 

On the convenient DHR dual hose reels you can connect two rescue tools.

The DHR is available as a standalone version for series

อุปกรณ์  Extension Hose Pair

Portable version of reel.

 

The set contains:

Extension hose pair available in 16 ft. / 5 m, 32,8 ft. / 10 m and 49 ft. / 15 m length. With anti-kink protection and incl. Turbomarker-Set.

 

Can be rolled out and rolled up under pressure

Kink protection

Mechanical brake for both hose reels

The hoses' safety factor is more than 4:1

อุปกรณ์เครื่อง 

Hoses and Hose Reels

Mobile Power Unit

The set contains :

  Extended length 750 mm

  Minimal size for comparatively large lift

  Claws can be rotated 360°

  Star grip permits fine adjustment without having to twist your wrist

  High grip claws on the piston rod and in the base of the cylinder   provide a good hold on sloping 

เครื่องค้ำยัน RESCUE Rams

ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น R412

The set contains :

  Extended length: 1180 mm

  Minimal size for comparatively large lift

  Claws can be rotated 360°

  Star grip permits fine adjustment without having     to twist your wrist

  High grip claws on the piston rod and in the base   of the cylinder provide a good hold on sloping     and smooth surfaces

 

อุปกรณ์เครื่องค้ำยัน RESCUE Rams

ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น R414

 

อุปกรณ์เครื่องค้ำยัน RESCUE Rams

ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น R422

The set contains :  

  Retracted length: 1600 mm

  Minimal size for comparatively large lift

  Claws can be rotated 360°

  Star grip permits fine adjustment without having to twist your wrist

  High grip claws on the piston rod and in the base of the cylinder           provide a good hold on sloping and smooth surfaces

 

อุปกรณ์เครื่องค้ำยัน RESCUE Rams

ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น R424

The set contains :   

  Extended length: 1255 mm

  Rescue quickly and easily as two telescopic rescue rams   replace three standard rams

  High grip claws on the piston rod and in the base of the   cylinder provide a good hold on sloping and smooth

  surfaces

  Claws can be rotated 360°

  Minimum size and enormous lift thanks to the telescopic

  construction

  Star grip permits fine adjustment without having to twist

  your wrist

R410

R410

R422

R414

 

อุปกรณ์เครื่องค้ำยัน RESCUE Rams

ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น R430

The set contains :  

  Extended length: 1500 mm

  Rescue quickly and easily as two telescopic rescue rams replace

  three standard rams

  High grip claws on the piston rod and in the base of the cylinder

  provide a good hold on sloping and smooth surfaces

  Claws can be rotated 360°

  Minimum size and enormous lift thanks to the telescopic

  construction

  Star grip permits fine adjustment without having to twist your wrist

R424

The set contains :  

  Extended length: 1295 mm

  Total lift 820 mm

  Rescues quicker and more safely as only one working process is

  required with a hydraulic ram

  Compact dimensions and low weight

  Minimum size and maximum lift

  Claws can be rotated 360°

  Star grip permits fine adjustment without having to twist your wrist

R430

 

 

 อุปกรณ์เครื่องค้ำยัน  Hand Pumps 

  รุ่น ZPH 3/4 :  Especially powerful hand pump.

  The set contains : 

  Low weight, easy to use, very mobile

  Automatic switch-over from low to high pressure for quick work

  Flow rate low pressure: 10,8 cm³

 

 อุปกรณ์เครื่องค้ำยัน  Hand Pumps 

  รุ่น LH2 / 1.8 l - PN :  He standard hand pump.

  The set contains :

  Standard hand pump according to Din-Norm (German Institute for       Standardisation)

  Low weight, easy to use, very mobile

  Automatic switch-over from low to high pressure for quick work

  Flow rate low pressure: 17 cm³

S120

S311

S330

S510

S511

S530

S700

 

 

  อุปกรณ์เครื่องตัด Cutter 

   ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น S120 

   The set contains : 

   Ideal for use in tight spaces

   Very high cutting performance (Cutting force up to 183 kN )

   Sehr leicht durch kompakte Bauweise (4,4 kg)

   Intuitive one-hand operation

  

  อุปกรณ์เครื่องตัด Cutter  

   ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น S311  

   The set contains : 

   Optimal cutter geometry for more force at the right point

   High cutting performance

   Lightweight and well-balanced design is less tiring

   High reliability in use due to robust blades with a long service life

   Rescue work for rail, road, airborne and marine traffic

   Weight 13.9 kg

 

 

  อุปกรณ์เครื่องตัด Cutter 

   ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น S330  

   The set contains :  

   Wide cutter opening (228 mm)

   High cutting performance (up to 616 kN)

   Cutting metal parts, grills, profiled steel and sheet metal

   Civil protection

 

  อุปกรณ์เครื่องตัด Cutter  

   ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น S510  

   The set contains :  

   Most difficult rescue work on modern cars, trucks and buses

   Long blades with optimum pull-in effect

   High cutting performance

   Intelligent cutter geometry for more force at the right point

   High reliability in use due to robust blades with a long service life

 

  อุปกรณ์เครื่องตัด Cutter  

   ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น S511  

   The set contains :  

   Most difficult rescue work on modern cars, trucks and buses; Especially

   robust A, B and wide C columns and side impact protection for all

   currently known types of vehicle

   119 tons of cutting force offer enormous reserves of performanc

   Optimum blade geometry for maximum cutting force

   High reliability in use due to robust blades with a long service life

 

  อุปกรณ์เครื่องตัด Cutter  

   ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  รุ่น S530  

   The set contains :  

   Cutting metal parts, grills, profiled steel and sheet metal (Rescue work

   on modern cars, trucks and buses)

   Very wide blade opening of 297 mm

   High reliability in use due to robust blades with a long service life

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S530

 

  อุปกรณ์เครื่องตัด Cutter   

   ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น S700  

   The set contains :  

   Up to 77% more cutting power in the relevant operating range

   Optimised for increasingly thicker car posts

   Superior C-shaped blades for the perfect pull effect

   Large power reserves for future vehicle generations

 

  อุปกรณ์เครื่องตัด - ถ่าง Cutting and Spreading 

  ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น SC357  

  The set contains :  

  Cutting force up to 387 kN, spreading distance 365 mm

  Faster cutting and spreading without tool change

  Pulling possible with the quick-fit chain set

  Very low amount of oil required, so is ideal for mobile motor pumps

SC357

Hydraulics Cutting & Spreading 

 

  อุปกรณ์เครื่องตัด - ถ่าง Cutting and Spreading 

   ระบบ ไฮดรอลิค Hydraulics  รุ่น SC557  

   The set contains : 

   Cutting force up to 810 kN, spreading desitance 430 mm

   Reliable cutting and spreading without the need for reconfiguration

   Pulling possible with the quick-fit chain set (accessory)

   Very low amount of oil required, so is ideal for mobile motor pumps

SC557

อุปกรณ์เครื่องตัด - ถ่าง - ยก

 

อุปกรณ์เครื่องตัด - ถ่าง - ยก StongArm

ระบบ อีดรอลิค eDRAULICS  รุ่น LE100

Hydraulics Spreader

SP333

LE100

SP510

SP510

SP555

Hydraulics ConcreteCrusher

LSI 531 CC

eDRAULICs Cutters

 

อุปกรณ์เครื่องตัด  Cutter  

ระบบ eDRAULICS รุ่น S700 E2

The set contains: 

10% lighter than the previous model

Optimised handling thanks to more compact design

Maximum cutting power in the relevant working range

Powered by an optimised high-performance rescue battery

Superior blade design, ready for future vehicle generations

Perfect pulling effect

Cutter orients itself optimally to target material

 

 

S700 E2

 

อุปกรณ์เครื่องตัด  Cutter  

ระบบ eDRAULICS รุ่น S312 E2

The set contains: 

Optimised EN cutting class: from G to I!

Perfect blade geometry for more force at the right point

Weighs under 20 kg (with battery)

Rescue-friendly combination of cutting performance and opening width

Powered by an optimised high-performance rescue battery

Rescue operations without power units and hoses

 

 

S312   E2

eDRAULICs Spreaders

SP777 E2

 

  อุปกรณ์เครื่องถ่าง  Spreader  

   ระบบ eDRAULICS รุ่น S777 E2

   The set contains: 

    Rescue operations without power units and hoses

   Spreading, peeling and pulling without changing tips

   Extremely short opening and closing times for rapid and safe rescue

   Sensational spreading distance: 813 mm

   Spreading force per EN: 63 kN

   Maximum spreading force: 600 kN

   Sensationally light at 24.6 kg (with battery)

   Biting performance thanks to innovative “Shark Tooth" tips

   Intuitive handling even under severe time pressure

 

 

SP333   E2

 

  อุปกรณ์เครื่องถ่าง  Spreader  

   ระบบ eDRAULICS รุ่น S333 E2

   The set contains: 

   12% lighter, 20% stronger than its predecessor,the SP 300 E2

   Only 17.3 kg without the battery

   With "Shark Tooth" tips for perfect grip

   Squeezing plates built into the arm

   Optimum performance-to-weight ratio

 

 

 

  อุปกรณ์เครื่องถ่าง  Spreader  

   ระบบ eDRAULICS รุ่น S555 E2

   The set contains: 

   16% lighter, 4% stronger than its predecessor,the SP 310 E2

   Only 20 kg without the battery

   With "Shark Tooth" tips for perfect grip

   Squeezing plates built into the arm

   Optimum performance-to-weight- ratio

 

 

SP555   E2

eDRAULICs RESCUE Rams

R421 E2

 

อุปกรณ์เครื่องค้ำยัน RESCUE Rams  

ระบบ eDRAULICS รุ่น R411 E2

The set contains: 

 

eDRAULIC ram for maximum freedom of movement

Extended length: 984 mm

New claws with improved geometry for even better grip, can be rotated 360°

Low weight: 17 kg (without battery)

Illuminates the work area in both directions

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องค้ำยัน RESCUE Rams  

ระบบ eDRAULICS รุ่น R421 E2

The set contains: 

eDRAULIC telescopic ram for maximum freedom of movement

Extended length: 1347 mm

No separate extension needed

Powered by an optimised high-performance rescue battery

New claws with improved geometry for even better grip

Low weight: 19 kg (without battery)

Iluminates the work area in both direction

 

 

R411  E2

LIFTING BAGS

 

  ชุดช่วยชีวิต  ขนาดน้ำหนักยก 30 ตัน (36 US ตัน)

  เหมาะสำหรับอุบัติเหตุทางการจราจรหรือภัยธรรมชาติ ผู้ประสบอุบัติเหตุที่ติดอยู่ภายในต้องการ  

  ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

  The set includes :

  หมอนถุงลมกู้ภัยขนาด V 10, V 12, V 20 และ V 33L

  ท่อเชื่อมต่อ ขนาด 5 เมตร ความจุ 12 บาร์ สีเหลือง และสีแดง (174 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว, 16.4 ฟุต)

  ชุดอุปกรณ์ควบคุมความดันอากาศ

  หัวเชื่อมต่อความดันอากาศ 200/300 บาร์  (2,900/4,350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

 

  ชุดช่วยชีวิต  ขนาดน้ำหนักยก 59 ตัน (65 US ตัน)

  เหมาะสำหรับอุบัติเหตุทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอุบัติเหตุขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เช่น ติดอยู่ในรถ

  บรรทุกขนาดใหญ่ ติดภายในอาคารถล่ม หรือภัยธรรมชาติ เซตช่วยชีวิตขนาดใหญ่ จะมีถุงจำนวน

  9 ถุง ในขนาดที่ต่างกันถึง 7 ขนาด

  The set includes :

  หมอนถุงลมกู้ภัยขนาด V 10, V 12, V 20, V 33L, V ,  x V V

  ท่อเชื่อมต่อ ขนาด 5 เมตร ความจุ 12 บาร์ สีเหลือง และสีแดง (174 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว, 16.4 ฟุต)

  ชุดอุปกรณ์ควบคุมความดันอากาศ

  หัวเชื่อมต่อความดันอากาศ 200/300 บาร์ (2,900/4,350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

EMERGENCY RESCUE SET

RESCUE SET

EMERGENCY RESCUE SET

HEAVY RESCUE SET

 

  เบาะลมช่วยชีวิต-เบาะโดด  Sefety Cushion

 

  ผลิตภัณฑ์ Vetter ประเทศเยอรมนี (Germany) สำหรับรองรับผู้ประสบภัยจากที่สูง

  รองรับความสูงได้ 16, 25 และ 60 เมตร เป็นเบาะลม ชนิดใช้แรงดันจากถังอัดอากาศ

  สำหรับรองรับผู้ประสบภัยตกจากที่สูง สามารถรับน้ำหนักได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

  โครงเบาะเป็นท่ออัดอากาศทำด้วย Ployamide เคลือบด้วยยาง

 

SEFETY CUSHION

MEDICAL TENTs

DECONTAMINATION SHOWERs

COMPRESSED AIR FOAM

Dual Decon Shower

Decontamination

Shower

Decontamination Shower

compact Shower

ADVANCED RESQUE SOLUTION 

อุปกรณ์ฉีดโฟมดับเพลิง

อุปกรณ์กู้ภัยที่สูง

เต้นพยาบาลสนาม พองลม

 เบาะลมช่วยชีวิต-เบาะโดด

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

096 - 879 - 5654, 02-157-2031

Fax. 02-157-2031

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

www.mertbusiness.com

MEDICAL    
EMERGENCY   RESCUE    
TECHNICIAN

จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยและงานภาคสนาม

MORE

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

 

จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์

กู้ชีพ กู้ภัยและงานภาคสนาม

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

All rights reserved © Mert Business

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด​

เลขที่ 41/18 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110​

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015194

Email : [email protected]

www.mertbusiness.com

โทรศัพท์ 096-879-5654, 02-157-2031

โทรสาร 02-157-2031

080-5626516