หมอนลมกู้ภัย​
VETTER LIFTING BAGS EMERGENCY RESCUE SET

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S700 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S510

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S511 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S530 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S311 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S330 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องตัด ระบบ ไฮโดรลิค Hydraulics  กลุ่มเครื่องตัด Cutters รุ่น S120 

เบาะลมช่วยชีวิต-เบาะโดด SP 60
เบาะลมช่วยชีวิต-เบาะโดด SP 60
เบาะลมช่วยชีวิต-เบาะโดด SP 60
เบาะลมช่วยชีวิต-เบาะโดด SP 16

Faster and safer rescue under water

LUKAS STRONGARM LE100
 • สามารถตัดลูกกรงเหล็กที่มีความหนาถึง 22 มม. และ โซ่ที่หนาถึง 10 มม.

 • สามารถยก และเคลื่อนย้ายวัตถุได้มากถึง 4 ตัน

 • เปิดประตูภายในอาคารในช่วงเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 • เปิดประตูยานพาหนะ

 • ตัดกลอน และลูกกรง 

 • ง่ายสำหรับตัดสิ่งของ

 • ระดับการปัองกัน IP 5420

LUKAS STRONGARM LE100
LUKAS STRONGARM LE100
LUKAS STRONGARM LE100
 • Cutting force up to               885 kN.                                       198955 Ibf.

 • Round steel up to                40 mm                                         1.58 in.

 • Spreading force up to          1500 kN.                                      337213 Ibf.

 • Spreading force 25 mm

        from tips end                       43 kN.                                          9667 Ibf.

 • Spreading distance              475 mm.                                      18.7 in.   

 • Pulling force up to                94 kN.                                          21132 Ibf.

 • Pulling distance                   340 mm.                                      13,4 in.

 • Dimensions                         1,065 x 275 x 284 mm.                41.9 x 10.8 x 11.2 in.

 • Weight                                 24.6 kg.                                        54.2 Ibs.

 • NFPA classes                      A8/B9/C9/D9/E9  

 • EN cutting class                   J 

 • EN cutting performance      1J-2K-3K-4K-5K 

 • Protection class                   IP 54

LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 E2
LUKAS STRONGARM LE100
LUKAS STRONGARM LE100
LUKAS STRONGARM LE100
LUKAS STRONGARM LE100

 

 • Cutting force up to                280 kN.                                    63000 Ibf.
 • Round steel up to                 26 mm.                                     1.02 in.
 • Spreading force up to          700 kN.                                     157000 Ibf.
 • Spreading force 25 mm.

       from tips end                        32 kN.                                       7200 Ibf.

 • Spreading distance              321 mm.                                   12.6 in.
 • Pulling force up to                34 kN.                                       7640 Ibf.
 • Pulling distance                    330 mm.                                   13 in.
 • Dimensions                          874 x 215 x 281 mm.                34.4 x 8.5 x 11.1 in.
 • Weight                                  14.9 kg.                                    32.6 Ibs.
 • NFPA classes                       A6/B6/C6/D7/E7  
 • EN classes                           F   
 • EN cutting class                   1G - 2F - 3F - 4F - 5G  
 • Protection class                    IP54

 

LUKAS COMBINATION TOOLS SC258 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC258 E2

 

 • Cutting force up to               110,600 lbf.                               492 kN.
 • Round steel up to Ø*           1.38 in.                                      35 mm.
 • Spreading force up to          337,230 lbf.                               1,500 kN.
 • Spreading force 1)               8,543 lbf.                                   38 kN.
 • Spreading distance              14.5 in.                                     368 mm.
 • Pulling force up to                13,714 lbf.                                61 kN.
 • Pulling distance                   15 in.                                         382 mm.
 • Dimensions 2)                      37.7 x 9.3 x 10.9 in.                  956 x 237 x 278 mm.
 • Weight 3)                              41.4 lbs.                                    18.8 kg.
 • NFPA classes                       A7/B8/C7/D8/E7  
 • EN classI                             I 
 • EN cutting performance 4)  1I - 2J - 3I - 4J - 5J 
 • Protection class                   IP 54 
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758
 • Cutting force up to               885 kN.                                       198955 Ibf.

 • Round steel up to                40 mm                                         1.58 in.

 • Spreading force up to          1500 kN.                                      337213 Ibf.

 • Spreading force 25 mm

        from tips end                       43 kN.                                          9,667 Ibf.

 • Spreading distance              475 mm.                                      18.7 in.   

 • Pulling force up to                94 kN.                                          21,132 Ibf.

 • Pulling distance                   340 mm.                                      13,4 in.

 • Dimensions                         876 x 301 x 206 mm.                 34.5 x 11.85 x 11.1 in.

 • Weight                                 20.7 kg.                                       45.6 Ibs.

 • NFPA classes                      A8/B9/C9/D9/E9  

 • EN cutting class                   J 

 • EN cutting performance      1J-2K-3K-4K-5K 

 • Protection class                   IP 54

LUKAS COMBINATION TOOLS SC358
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358

 

 • Cutting force up to               110600 lbf.                               492 kN.
 • Round steel up to Ø*           1.38 in.                                     35 mm.
 • Spreading force                   8543 lbf.                                   38 - 1500 kN.
 • Spreading distance             14.5 in.                                     368 mm.
 • Pulling force up to               13,714 lbf.                                61 kN.
 • Pulling distance                   15 in.                                        382 mm.
 • Dimensions                          30.50 x 9.0 x 6.8 in.                 774 x 228 x 172 mm.
 • Weight 3)                              32.6 lbs.                                  14.8 kg.
 • NFPA classes                       A7/B8/C7/D8/E7  
 • EN classI                             I 
 • EN cutting performance 4)  1I - 2J - 3I - 4J - 5J 
LUKAS eDRAULIC Cuter S799 E2
LUKAS eDRAULIC Cuter S799 E2

 

 • Cutting force up to               13,760 kN.
 • Round steel up to Ø*           45 mm.
 • Blade opening                     204 mm.
 • Dimensions 2)                     1010 x 276 x 281 mm.
 • Weight 3)                             23.5 kg.
 • NFPA classes                       A9/B9/C9/D9/E9
 • EN-cutting performance      1K-2K-3K-4K-5K 
 • EN-classification                  K  
 • Protection class                   IP 54
 • Battery                                 5,0 Ah
LUKAS eDRAULIC Cuter S788 E2
LUKAS eDRAULIC Cuter S788 E2
LUKAS eDRAULIC Cuter S788 E2

 

 • Cutting force up to               247515 lbf.                              1101 kN.
 • Round steel up to Ø*           1.65 in.                                     42 mm.
 • Blade opening                      7.84 in.                                    200 mm.
 • Dimensions                          38.9 x 10.5 x 11.1in.                988 x 266 x 281 mm.
 • Weight                                  50.04 lbs.                                 2,7 kg.
 • NFPA classes                      A8/B9/C8/D9/E9                       A8/B9/C8/D9/E9
 • EN cutting Class                  K                                              K
 • EN cutting performance       1K - 2K - 3K - 4K - 5K             1K - 2K - 3K - 4K - 5K 
 • Protection class                   IP 54                                        IP 54
LUKAS eDRAULIC Cuter S312 E2
LUKAS eDRAULIC Cuter S312 E2
 • Cutting force up to               152900 lbf.                               680 kN.
 • Round steel up to ø             1.38 in.                                     35 mm.
 • Blade opening                      6.3 in.                                      160 mm.
 • Dimensions                          35.6 x 9.3 x 11.1 in.                 905 x 237 x 281mm.
 • Weight                                 40.8 lbs.                                   18.5 kg.
 • NFPA classes                      A7/ B8/ C7/ D7/ E7                   A7/ B8/ C7/ D7/ E7 EN
 • Cutting Class                       I                                                I 
 • EN cutting performance       1I-2I-3I-4J-5J                           1I-2I-3I-4J-5J 
 • Protection class                   IP 54                                        IP 54​
LUKAS HYDRAULIC Cuter S799
LUKAS HYDRAULIC Cuter S799
 • Cutting force up to               1.376 kN.
 • Round steel up to                 45 mm.
 • Blade opening                      204 mm.
 • Dimensions                          828 x 291 x 188 mm.
 • Weight                                  21,3 kg.
 • NFPA-classes                      A9/B9/C9/D9/E9 
 • EN-cutting performance       CC 200 K - 21,3
 • EN-classification                  1K-2K-3K-4K-5K​
LUKAS HYDRAULIC Cuter S788
LUKAS HYDRAULIC Cuter S788

 

 • Cutting force up to               247515 lbf.                              1101 kN.
 • Round steel up to Ø*           1.65 in.                                     42 mm.
 • Blade opening                      7.84 in.                                    200 mm.
 • Oil requirement                    18 cu. in.                                  295 cm³
 • Dimensions                          31.6 x 11.0 x 7.35 in.               801 x 279 x 187 mm.
 • Weight                                  41 lbs.                                     18,7 kg.
 • NFPA classes                      A8/B9/C8/D9/E9                       A8/B9/C8/D9/E9
 • EN classification                  CC 200 K-18,7                        CC 200 K-18,7
 • EN cutting performance       1K - 2K - 3K - 4K - 5K             1K - 2K - 3K - 4K - 5K 
 • Protection class                   IP 54                                        IP 54
LUKAS HYDRAULIC Cuter S377
LUKAS HYDRAULIC Cuter S377
LUKAS HYDRAULIC Cuter S312
LUKAS HYDRAULIC Cuter S312
 • Cutting force up to                146133 Ibf.                                  650 kN.
 • Round steel up to ø              1.30 in.                                        33 mm.
 • Blade opening                      8.11 in.                                         206 mm.
 • Oil requirement                     0.029 gal.                                   110 m³
 • Dimensions                          29.0 x 8.98 x 6.77 in.                   736 x 228 x 172 mm.
 • Weight                                  33.7 Ibs.                                      15.3 kg.
 • NFPA classes                       A7/B8/C7/D7/E8                          A7/B8/C7/D7/E8
 • EN classification                   BC 180l - 15,3                             BC 180l - 15,3 
 • EN cutting performance       1I-2J-3I-4J-5J                              1I-2J-3I-4J-5J​
 • Cutting force up to               152,900 lbf.                                 680 kN.
 • Round steel up to ø             1.38 in.                                        35 mm.
 • Blade opening                      6.3 in.                                         160 mm.
 • Oil requirement                    6.7 cu. in.                                    110 cm³
 • Dimensions                          28.5 x 9.0 x 6.8 in.                      724 x 228 x 172 mm.
 • Weight                                 32.0 lbs.                                       14.5 kg.
 • NFPA classes                       A7 / B8 / C7 / D7 / E7                 A7 / B8 / C7 / D7 / E7
 • EN classification                  BC 160 I-14,5                              BC 160 I-14,5 
 • EN cutting performance       1I - 2I - 3I -4J - 5J                        1I - 2I - 3I -4J - 5J​
LUKAS HYDRAULIC Cuter S120
LUKAS HYDRAULIC Cuter S120
 • Cutting force up to                   41,140 lbf.                                   183 kN.
 • Round steel up to ø                 0.9 in.                                          22 mm.
 • Blade opening                          2.1 in.                                          53 mm.
 • Oil requirement                       1.04 cu. in.                                   17cm³
 • Dimensions                             13.6 x 5.1 x 3.4 in.                       346 x 130 x 87 mm.
 • Weight                                     9.5 lbs.                                         4,3 kg.
 • NFPA classes                          A4/ B3/ C2/ D3/ E3                      A4/ B3/ C2/ D3/ E3 
 • EN classification                      AC 53 B-4,3                                 AC 53 B-4,3
 • EN cutting class                      1D - 2C - 3B                                 1D - 2C - 3B​
 • Spreading force                  14,160 - 134,900 lbf.                   63 - 600 kN.

 • Spreading distance             32.0 in.                                        813 mm.

 • Squeezing force up to         27,400 lbf.                                   122 kN.

 • Pulling force up to               13,490 lbf.                                   60 kN.

 • Pulling distance                   25.8 in.                                        655 mm.

 • Dimensions                         42.5 x 12.2 x 11.2 in.                  1,080 x 309 x 285 mm.

 • Weight                                 52.0 lbs.                                      23.6 kg.

 • Protection class                   IP 54                                           IP 54​

LUKAS eDRAULIC Spreaders SP777 E2
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP777 E2
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP777 E2
 • Spreading force                  11,690 – 147,924 lbf.                   52 - 658 kN.

 • Spreading distance             28.7 in.                                        730 mm.

 • Squeezing force up to         25,900 lbf.                                   115 kN.

 • Pulling force up to               13,039 lbf.                                   58 kN.

 • Pulling distance                   22.4 in.                                        569 mm.

 • Dimensions                         39.4 x 10.4 x 11.0 in.                   1002 x 265 x 280 mm.

 • Weight                                 44.1 lbs.                                      20.0 kg.

 • Protection class                   IP 54                                           IP 54​

LUKAS eDRAULIC Spreaders SP555 E2
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP555 E2
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP555 E2
 • Spreading force                  9,442 - 187,940 lbf.                      42 - 836 kN.

 • Spreading distance             23.6 in.                                        600 mm.

 • Squeezing force up to         32,500 lbf.                                   144 kN.

 • Pulling force up to               12,589 lbf.                                   56 kN.

 • Pulling distance                   17.3 in.                                        440 mm.

 • Dimensions                         35.6 x 10.0 x 11.2 in.                   905 x 255 x 285 mm.

 • Weight                                 38.1 lbs.                                      17.3 kg.

 • Protection class                  IP 54                                            IP 54​

LUKAS eDRAULIC Spreaders SP333 E2
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP333 E2
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP333 E2
LUKAS HYDRAULIC Cuter S788
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP333
 • Spreading force                    14,160 - 134,900 lbf.                   63 - 600 kN.
 • Spreading distance               32.0 in.                                       813 mm.
 • Squeezing force up to           27,400 lbf.                                  122 kN.
 • Pulling force up to                13,490 lbf.                                    60 kN.
 • Pulling distance                    25.8 in.                                        655 mm.
 • Oil requirement                     23.5 cu.in.                                   385 cm³
 • Dimensions                           35.4 x 12.2 x 7.95 in.                  898 x 309 x 202 mm.
 • Weight                                  43.4 lbs.                                       19.7 kg.​
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP333 E2
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP555
 • Spreading force                   11,690 – 147,924 lbf.                  52 - 658 kN.
 • Spreading distance              28.7 in.                                        730 mm.
 • Squeezing force up to          25,900 lbf.                                   115 kN.
 • Pulling force up to                13,039 lbf.                                   58 kN.
 • Pulling distance                   22.4 in.                                        569 mm.
 • Oil requirement                   14.6 cu.in.                                    240 cm³
 • Dimensions                          32.4 x 11.2 x 7.95 in.                  823 x 285 x 202 mm.
 • Weight                                 35.7 lbs.                                      16.2 kg​.
 • Spreading force                  9,442 - 187,940 lbf.                     42 - 836 kN.

 • Spreading distance             23.6 in.                                        600 mm.

 • Squeezing force up to         32,500 lbf.                                   144 kN.

 • Pulling force up to               12,589 lbf.                                   56 kN.

 • Pulling distance                   17.3 in.                                        440 mm.

 • Oil requirement                   9.15 cu.in.                                    150 cm³

 • Dimensions                         28.5 x 11.2 x 7.95 in.                   723 x 285 x 202 mm.

 • Weight                                 29.5 lbs.                                      13.4 kg​.

LUKAS eDRAULIC Spreaders SP333
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP333
LUKAS RESCUE Rams eDRAULIC R422 E2
LUKAS HYDRAULIC Cuter S788
 • Length extended                   1.500 mm.                                  59.1 in.
 • Stroke Piston                        1387 mm.                                    15.2 in.
 • Force/pushing max               127 kN.                                        28600 Ibf.
 • Stroke Piston                        2363 mm.                                    14.3 in.
 • Battery                                  5,0 Ah.                                         25,2V. DC.
 • Peration pressure                 50 MPa.                                       7,250 psi.
 • Dimensions                          750 x 135 x 313 mm.                   29.5 x 5.31 x 12.3 in.
 • Weight                                  20,8 kg. 
 • Protection class                    IP 54​
LUKAS RESCUE Rams eDRAULIC R421 E2
LUKAS RESCUE Rams eDRAULIC R421 E2
 • Total lift                                29.5 in.                                        750 mm.
 • Piston 1 lift                           15.2 in.                                        387 mm.
 • Piston 1 lifting force             28,600 lbf.                                   127 kN.
 • Piston 2 lift                           14.3 in.                                        363 mm.
 • Piston 2 lifting force             13,500 lbf.                                   60 kN.
 • Retracted length                  23.5 in.                                        597 mm.
 • Extended length                  53.0 in.                                        1347 mm.
 • Dimensions                          23.5 x 5.31 x 12.3 in.                  597 x 135 x 313 mm.
 • Weight                                 41.9 lbs.                                      19 kg.
 • Protection class                   IP 54                                           IP 54​
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP555
LUKAS RESCUE Rams eDRAULIC R421 E2
LUKAS RESCUE Rams eDRAULIC R421 E2
LUKAS RESCUE Rams eDRAULIC R411 E2
LUKAS HYDRAULIC Cuter S788
 • Piston stroke                         15.2 in.                                        387 mm.         
 • Lifting force                           28,600 lbf.                                   127 kN.
 • Retracted length                    23.5 in.                                        597 mm.
 • Extended length                    38.7 in.                                        984 mm.
 • Dimensions                           23.5 x 5.31 x 12.3 in.                   597 x 135 x 313 mm.
 • Weight                                   37.3 lbs                                       16,9 kg.
 • Protection class                     IP 54                                           IP 54​
LUKAS RESCUE Rams eDRAULIC R410 E2
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP333 E2
 • Length extended                  912 mm.                                      35.9 in.
 • Stroke Piston                       373 mm.                                      14.6 in.
 • Force/pushing max              127 kN.                                        28600 Ibf.
 • Battery                                 5,0 Ah.                                         25,2 V DC.
 • Peration pressure                50 MPa.                                       7,250 psi.
 • Dimensions                          539 x 135 x 313 mm.                  21.22 x 5.31 x 12.3 in.
 • Weight                                 16,3 kg.                                        35.9 Ibs.
 • Protection class                   IP54​
LUKAS RESCUE Rams eDRAULIC R411 E2
LUKAS RESCUE Rams eDRAULIC R410 E2
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP333
LUKAS eDRAULIC Spreaders SP555
LUKAS RESCUE Rams HYDRAULIC R430
 • Total lift                                 32.3 in.                                        820 mm.
 • Lift Piston                              111.6 in.                                      295 mm.
 • Lifting force Piston                160,474 lbf.                                 269 kN.
 • Lift Piston                              211 in.                                         280 mm.
 • Lifting force Piston                230,124 lbf.                                 134 kN.
 • Lift Piston                              39.65 in.                                      245 mm.
 • Lifting force Piston                38,768 lbf.                                   39 kN.
 • Extended length                   51 in.                                           1295 mm.
 • Retracted length                  18.7 in.                                         475 mm.
 • Oil requirement                    130.6 cu. in.                                 2140 cm³
 • Dimensions                           4.41 x 8.7 in.                               475 x 112 x 221 mm.
 • Weight                                  39 lbs.                                         17,7 kg.​
LUKAS RESCUE Rams HYDRAULIC R424
 • Total lift                                34.5 in.                                         875 mm.
 • Lift piston                             117.5 in.                                       445 mm.
 • Lifting force piston                160,747 lbf.                                 269 kN.
 • Lift piston                              216.9 in.                                      430 mm.
 • Lifting force piston                230,124 lbf.                                 134 kN.
 • Extended length                   59.1 in.                                        1500 mm.
 • Oil requirement                    130.6 cu. in.                                2140 cm³
 • Dimensions                          24.6 x 4.41 x 8.7 in.                    625 x 112 x 221 mm.
 • Weight                                  46.3 lbs.                                      21,0 kg​.
LUKAS RESCUE Rams HYDRAULIC R422
 • Total lift                                 27.8 in.                                         705 mm.
 • Lift piston                              115.7 in.                                       365 mm.
 • Lifting force piston                160,747 lbf.                                  269 kN.
 • Lift piston                              213.4 in.                                       340 mm.
 • Lifting force piston                230,124 lbf.                                  134 kN.
 • Extended length                   49.4 in.                                         1255 mm.
 • Oil requirement                     106.2 cu. in.                                 1740 cm³
 • Dimensions                           21.7 x 4.41 x 8.7 in.                    550 x 112 x 221 mm.
 • Weight                                  41.4 lbs.                                       18,8 kg.​
LUKAS RESCUE Rams HYDRAULIC R422
LUKAS RESCUE Rams HYDRAULIC R420
 • Total lift                                22.6 in.                                        575 mm.
 • Lift piston                             111.6 in.                                       295 mm.
 • Lifting force piston               160,747 lbf.                                 269 kN.
 • Lift piston                             211 in.                                         280 mm.
 • Lifting force piston               230,124 lbf.                                 134 kN.
 • Extended length                  41.5 in.                                        1055 mm.
 • Oil requirement                    86.04 cu. in.                                1410 cm³
 • Dimensions                         18.8 x 4.41 x 8.7 in.                     480 x 112 x 221 mm.
 • Weight                                 37 lbs.                                          16,8 kg​.
LUKAS RESCUE Rams HYDRAULIC R420
 • Piston stroke                         27.6 in.                                        700 mm.
 • Lifting force                           27,876 lbf.                                   124 kN.
 • Retracted length                   35.4 in.                                        900 mm.
 • Extended length                    63 in.                                          1600 mm.
 • Oil requirement                     67.7 cu. in.                                  1110 cm³
 • Dimensions                           3.74 x 6.85 in.                             900 x 95 x 174 mm.
 • Weight                                   52.9 lbs.                                      24,2 kg​.
LUKAS RESCUE Rams HYDRAULIC R412
 • Piston stroke                        19.7 in.                                        500 mm.
 • Lifting force                          30,799 lbf.                                   137 kN.
 • Retracted length                  26.8 in.                                        680 mm.
 • Extended length                  46.5 in.                                        1180 mm.
 • Oil requirement                    48.5 cu. in.                                  795 cm³
 • Dimensions                          3.74 x 6.85 in.                             680 x 95 x 174 mm.
 • Weight                                 39.5 lbs.                                       17.7 k.​
 • Piston stroke                        11.8 in.                                         300 mm.
 • Lifting force                           30,799 lbf.                                   137 kN.
 • Retracted length                   17.7 in.                                         450 mm.
 • Extended length                   29.5 in.                                         750 mm.
 • Oil requirement                     29.1cu. in.                                    477 cm³
 • Dimensions                          3.74 x 6.85 in.                               450 x 95 x 174 mm.
 • Weight                                  28.7 lbs.                                       13,0 kg​.
LUKAS RESCUE Rams HYDRAULIC R410
LUKAS POWER UNITS Gasoline Powered P630 SG
 • Engine                                   4- strokegasoline                        4- strokegasoline
 • Power                                    2.2 kW.                                       2,2 kW.
 • Connection                           2 tools                                          2 tools
 • Operation                              2 tools                                         2 tools
 • Turbo function                       1 x Turbo included                      1 xTurbo included
 • Operating pressure               10,150 psi.                                  700 bar.
 • Flow rate 

       Low – High pressure             2 x 183 - 2 x 42 cu. in./ min.       2 x 3,0 – 2 x 0,7l/ min.

 • Flow rate Turbo

       Low - High pressure              1 x 354 – 1 x 82 cu. in./ min.      1 x 5,8 – 1 x 1,35l/ min.

 • Standard oil quantity             134.3 cu. in.                                2,2 L.
 • Maximum oil quantity            183.1 cu. in.                                3,0 L.
 • Dimensions                           19.5 x 14.2 x 17.5 in.                  495 x 360 x 445 mm.
 • Weight                                  52.7 lbs.                                       23,9 kg​.
LUKAS POWER UNITS Gasoline Powered P630 SG
 • Connection                          2 tools                                          2 tools
 • Turbo-Function                    included                                       included
 • Power                                  2,2 kW.                                         2,2 kW.
 • Electro-Starter                     excluded                                      excluded
 • Operating pressure             10.000 psi.                                   700 bar.
 • Flow rate 

       Low - High pressure             2 x 183 - 2 x 42,7 cu. in./min.     2 x 3,0 - 2 x 0,7 L / min.

 • Flow rate turbo

       Low - High pressure             1 x 353,9 - 1 x 82,4 cu. in./min.  1 x 5,8 - 1 x 1,35 L. / min.

 • Fill quantity hydraulic fluid    305 cu. in.                                   5 L.
 • Dimensions                          17,3 x 17,3 x 17,5 in.                   440 x 440 x 445 mm.
 • Weight                                  71.7 lbs.                                      32,5 kg.
 • Engine                                  4-strokegasoline                         4-Taktgasoline​
LUKAS POWER UNITS Gasoline Powered P635 SG DHR 20
 • Engine                                  4-strokegasoline                         4-Taktgasoline
 • Connection                           2 tools                                         2tools
 • Turbo-Function                     included                                      included
 • Power                                   2,2 kW.                                        2,2 kW.
 • Operating pressure              10.000 psi.                                   700 bar.
 • Flow rate

       Low -  High pressure            2 x 183,1 - 2 x 42,7 cu. in./min.   2 x 3,0 - 2 x 0,7 L/min.

 • Flow rate turbo

       Low - High pressure             1 x 353,9 - 1 x 82,4 cu. in./min.   1 x 5,8 - 1 x 1,35 L/min.

 • Fill quantity hydraulic fluid    305 cu. in./min.                            5 L.
 • Dimensions                          31,4 x 17,3 x 23,6 in.                   798 x 440 x 600 mm.
 • Weight                                  159,8 lbs.                                    72,5 kg.
 • Hose length                          2 x 787 in.                                   2 x 20 m​.
LUKAS RESCUE Rams HYDRAULIC R412
 • Engine                                  230 V. Electric motor                   230 V. Electric motor
 • Connection                           2 tools                                          2 tools
 • Turbo-Function                     included                                      included
 • Power                                   2,2 kW.                                        2,2 kW.
 • Operating pressure               10.000 psi.                                  700 bar.
 • Flow rate 

       Low - High pressure              2 x 183 - 2 x 42,7cu. in./min.      2 x 3,0 - 2 x 0,7 L/min.

 • Flow rate turbo

       Low - High pressure             1 x 353,9 - 1 x 82,4cu. in./min.    1 x 5,8 - 1 x 1,35 L/min.

 • Fill quantity hydraulic fluid    305 cu. in.                                    5 L.
 • Dimensions                           17,3 x 17,3 x 17,5 in.                  440 x 440 x 445 mm.
 • Weight                                  80,9 lbs.                                       36,7 kg​.
LUKAS POWER UNITS Electric engine P635 SE DHR 20
 • Engine                                  230 V. Electric motor                   230 V. Electric motor
 • Connection                           2 tools                                         2 tools
 • Turbo-Function                     included                                       included
 • Power                                   2,2 kW.                                        2,2 kW.
 • Operating pressure              10.000 psi.                                  700 bar.
 • Flow rate

       Low - High pressure             2 x 146,5 - 2 x 33,6 cu. in./min.   2 x 2,4 - 2 x 0,55 L/min.

 • Flow rate turbo

       Low - High pressure             1 x 286,8 - 1 x 67,1 cu. in./min.   1 x 4,7 - 1 x 1,1 L/min.

 • Fill quantity hydraulic fluid    305 cu. in.                                   5 L.
 • Dimensions                          31,4 x 17,3 x 23,6 in.                   798 x 440 x 600 mm.
 • Weight                                  76,7 lbs                                       76,7 kg.
 • Hose length                          2 x 787 in.                                   2 x 20 m​.
 • Flow rate,

       Low  – High pressure           146.5 - 27.5 cu. in/min.                2.4 - 0.45 L/min.

 • Capacity                               91.6 cu. in.                                   1,5 L.
 • Usable oil quantity                73.2 cu. in.                                  1,2 L.
 • Dimensions                          18.1 x 7.17 x 10.1 in.                   460 x 182 x 257 mm.
 • Weight                                  18.3 lbs.                                      8.3 kg.​
LUKAS POWER UNITS For 1 Tools P 630 OG
 • Engine                                  4-strokegasoline                         4-strokegasoline
 • Power max.                          1.6 kW.                                        1,6 kW.
 • Connection                          1 tool                                            1 tool
 • Operation                             1tool                                            1 tool
 • Operating pressure              10.000 psi.                                  700 bar.
 • Flow rate low pressure         195.3 cu.in./min.                         3,2 L/min.
 • Flow rate high pressure        42.7 cu.in./min.                           0,7 L/min.
 • Standard oil quantity            103.7 cu. in.                                1,7 L.
 • Maximum oil quantity           183.1 cu. in.                                3 L.
 • Dimensions                          16.5 x 12.0 x 16.1 in.                  420 x 304 x 408 mm.
 • Weight                                  35.1 lbs.                                      15,9 kg​.
LUKAS POWER UNITS For 1 Tools P 600 OE
LUKAS POWER UNITS For 1 Tools P 600 OE
 • Length        1 x 66 ft.                                  1 x 20 m.
 • Weight        38.6 lbs.                                  18 kg.​
 • Extension hose pair available in 16 ft. / 5 m.32,8 ft. / 10 m . and 66ft. / 20 m length. With anti-kink protection and incl. Turbomarker-Set.​
 • Extension hose pair available in 16 ft. / 5 m.32,8 ft. / 10 m . and 49 ft. / 15 m. length. With anti-kink protection and incl. Turbomarker-Set.​

หมอนลมกู้ภัย

VETTER LIFTING BAGS RESCUE SET

The set includes:

 • Lifting bags V 6, V 12, V 22
 • 2 inflation hoses 10 bar, 5 m, yellow and red (145 psi, 16.4 ft.)
 • Dual controller 10 bar (145 psi), deadman control
 • Pressure regulator 200 / 300 bar (2,900 / 4,350 psi)

VETTER LIFTING BAGS RESCUE SET

The set includes:

 

 • Lifting bags V 10, V 12, 2 x V 20, V 33L
 • 2 inflation hoses 12 bar, 5 m, yellow and red (174 psi, 16.4 ft.)
 • Air CU lighting, deadman controller
 • Pressure regulator 200/300 bar (2,900 / 4,350 psi)

ชุดช่วยชีวิตฉุกเฉิน
VETTER LIFTING BAGS RESCUE SET

The set includes:

 

 • Lifting bags V 10, V 12, 2 x V 20, V 33L, V 35, 2 x V 50, V 59
 • 2 inflation hoses 12 bar, 5 m, yellow and red (174 psi, 16.4 ft.)
 • Air CU lighting, deadman controller
 • Pressure regulator 200 / 300 bar (2,900 / 4,350 psi)

 

VETTER LIFTING BAGS HEAVY RESCUE SET
VETTER LIFTING BAGS RESCUE SET
VETTER LIFTING BAGS HEAVY RESCUE SET
VETTER LIFTING BAGS RESCUE SET

เบาะลมช่วยชีวิต-เบาะโดด

เบาะลมช่วยชีวิต-เบาะโดด SP 16

 

Safety Cushion SP16

 • Working pressure: 0.37 bar (5.4 psi)
 • Test pressure: 0.48 bar (7.0 psi)

 

Safety Cushion SP25

 • Working pressure: 0.48 bar (7.0 psi)
 • Test pressure: 0.62 bar (9.0 psi)

                                                                                   SP 16                                 SP 25                               

Size (L x W x H) cm.                                         350 x 350 x 170 cm.          460 x 460 x 240 cm.

 

Air requirement, at
0.3 bar (4.35 psi) /0.5 bar (7.25 psi)
Litres     1,374 L.                               2,006 L.                 

 

Inflating time, approx. sec                              30 sec.                                60 sec.         

 

Recovery time sec                                           10 sec.                                20 sec.

   

Folded size (L x W x H) cm.                            87 x 52 x 44 cm.                 110 x 63 x 45 cm.     

 

Weight incl.
compressed air cylinder 
kg.                           55 kg.                                  80.50 kg.                          

 

 

Size (L x W x H) cm.                                     8.5 x 6.5 x 2.5 m.

 

Setup time, approx.                                      80 sec

   

Folded size (L x W x H) cm.                         155 x 100 x 55 cm.                   

 

Weight incl.
compressed air cylinder 
kg.                        240 kg.                               

เบาะลมช่วยชีวิต-เบาะโดด SP 16
เบาะลมช่วยชีวิต-เบาะโดด SP 60

Dimensions:                                                           987 x 266 x 253 mm.

EN Cutting capacity:                                             1J-2K-3K-4K-5 K.

Mass:                                                                       52,9 lbs

NFPA cutting classes:                                           A8, B9, C9, D9, E9, F5

Round steel up to:                                                 1,58 in.

Cutting force up to:                                               198.955 lbf.

Protection class:                                                    IP 58

Series:                                                                     eWXT

Spreading force 25 mm inward tip:                       9.667 lbf.

Spreading force up to:                                           337.230 lbf.

Spreading distance:                                              18,7 in.

Pulling force up to:                                                21.132 lbf.

Pulling distance:                                                    13,4 in.​

LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 eWXT

Dimensions:                                                           876 x 235 x 253 mm.

EN cutting class:                                                    I

EN Cutting capacity:                                             1I-2J-3I-4J-5J

Mass:                                                                       18,4 kg.

NFPA cutting classes:                                           A7, B8, C7, D8, E7, F4

Round steel up to:                                                 1.38 in.

Cutting force up to:                                               110.600 lbf.

Protection class:                                                    IP 58

Series:                                                                     eWXT

Spreading force 25 mm inward tip:                       8.543 lbf.

Spreading force up to:                                           337.230 lbf.

Spreading distance:                                              14,5 in.

Pulling force up to:                                                13.714 lbf.

Pulling distance:                                                    15 in.

LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC258 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT

Dimensions:                                                           792 x 210 x 253 mm

EN cutting class:                                                    F

EN Cutting capacity:                                             1G-2F-3F-4F-5G

Mass:                                                                       14,4 kg

NFPA cutting classes:                                           A6, B6, C6, D7, E7

Round steel up to:                                                 1,02 in.

Cutting force up to:                                               63.000 lbf.

Protection class:                                                    IP 58

Series:                                                                     eWXT

Spreading force 25 mm inward tip:                     7200 lbf.

Spreading force up to:                                          157.000 lbf.

Spreading distance:                                              12,6 in.

Pulling force up to:                                                7640 lbf.

Pulling distance:                                                    13 in.

LUKAS COMBINATION TOOLS SC258 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC258 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC258 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC258 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC258 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC258 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC258 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC258 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC258 eWXT

Dimensions:                                                           627 x 140 x 327 mm.

Extended length:                                                   1,503 mm.

Total lift :                                                                   876 mm.

Lifting force piston 1 :                                               28.600 lbf.

Lifting force piston 2 :                                               13.500 lbf.

piston stroke piston 1 :                                           451 mm.

piston stroke piston 2 :                                           425 mm.

Mass :                                                                         20,3 kg.

Protection class :                                                   IP 58

Series :                                                                    eWXT

 

LUKAS eDRAULIC RAM S522 eWXT
LUKAS eDRAULIC RAM S522 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 E2
LUKAS eDRAULIC RAM S522 eWXT
LUKAS eDRAULIC RAM R521 eWXT
LUKAS eDRAULIC RAM R521 eWXT
LUKAS COMBINATION TOOLS SC758 E2
LUKAS COMBINATION TOOLS SC358 eWXT
LUKAS eDRAULIC CUTTER TOOLS S789 eWXT
LUKAS eDRAULIC RAM R521 eWXT
LUKAS eDRAULIC RAM R521 eWXT
LUKAS eDRAULIC RAM R521 eWXT
LUKAS eDRAULIC RAM R520 eWXT
LUKAS eDRAULIC RAM R520 eWXT
LUKAS eDRAULIC RAM R520 eWXT
LUKAS eDRAULIC RAM R521 eWXT
LUKAS eDRAULIC RAM R521 eWXT
LUKAS eDRAULIC RAM R521 eWXT

Dimensions:                                                           579 x 140 x 327 mm

Extended length:                                                   1,359 mm.

Total lift :                                                                   780 mm.

Lifting force piston 1 :                                               28.600 lbf.

Lifting force piston 2 :                                               13.500 lbf.

piston stroke piston 1 :                                           403 mm.

piston stroke piston 2 :                                           377 mm.

Mass :                                                                         41,9 kg.

Protection class :                                                   IP 58

Series :                                                                    eWXT

 

Dimensions:                                                           502 x 140 x 327 mm.

Extended length:                                                   1,126 mm.

Total lift :                                                                  624 mm.

Lifting force piston 1 :                                               28.600 lbf.

Lifting force piston 2 :                                               13.500 lbf.

piston stroke piston 1 :                                           325 mm.

piston stroke piston 2 :                                           299 mm.

Mass :                                                                         17,2 kg.

Protection class :                                                   IP 58

Series :                                                                    eWXT

 

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Call Us Click

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

 

จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์

กู้ชีพ กู้ภัยและงานภาคสนาม

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Email Office Click!

All rights reserved © Mert Business

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด​

เลขที่ 41/18 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110​

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015194

www.mertbusiness.com

โทรสาร 02-157-2031

080-5626516