จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Call Us Click

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

 

จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์

กู้ชีพ กู้ภัยและงานภาคสนาม

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Email Office Click!

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กันทั่วไปในรถพยาบาล

รถพยาบาลมีสองประเภทคือ: รถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และ รถช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) ทั้งสองแบบมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมาตรฐานแต่ทว่ารถช่วยชีวิตขั้นสูงจะมีอุปกรณ์ที่ดีมากกว่าสำหรับการรักษาก่อนถึงโรงพยาบาล บทความนี้จะแสดงรายการถกประเด็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหญ่ๆทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับทั้งรถพยาบาลช่วยชีวิตพื้นฐานและขั้นสูง

 

1. เครื่องมือดูดเสมหะพร้อมตัวบังคับแบบเคลื่อนที่ได้และแบบติดตั้งถาวร: เครื่องมือดูดเสมหะเป็นเครื่องมือช่วยชีวิตที่สำคัญถูกใช้เพื่อดูดเมือกเสมหะและของเหลวคล้ายๆกันนี้ออกจากทางเดินอากาศ อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับทั้งรถช่วยชีวิตพื้นฐานและรถช่วยชีวิตขั้นสูง

 

2. เครื่องทำออกซิเจนพร้อมมาตรวัดและสายที่เพียงพอแบบเคลื่อนที่ได้และแบบติดตั้งถาวร:

การหายใจเป็นสัญญาณชีพที่เห็นได้ชัดรูปแบบหนึ่งและการมีอุปกรณ์ให้ออกซิเจนบนรถก็สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากมาย อุปกรณ์ให้ออกซิเจนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถพยาบาลช่วยชีวิตพื้นฐานและรถช่วยชีวิตขั้นสูง

 

3. เครื่องวัดชีพจรพร้อมทีวัดของเด็กและผู้ใหญ่:

เครื่องวัดชีพจรเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการวัดอัตราอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของคนไข้และการเปลี่ยนแปลงปริมาณเลือดของผิว เครื่องวัดนี้จะมีในรถทั้งสองประเภท

 

4. เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอกอัตโนมัติ (AED) พร้อมแผ่นติดขนาดของเด็กและผู้ใหญ่:

การกระตุ้นหัวใจเป็นการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นซึ่งจะทำให้หัวใจของผู้ป่วยกลับมาเต้นได้เป็นปกติทั้งรถ BLS และ ALS ล้วนแต่มีเครื่อง AED บนรถ

 

5. เครื่องกระตุ้นแบบใช้งานแบตเตอรี่แบบพกพา: เมื่อจำเป็นต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจมันเป็นช่วงเวลานาทีสำคัญก่อนที่หัวใจผู้ป่วยจะไม่กลับมาเต้น อุปกรณ์แบบพกพาให้ทีมแพทย์สามารถนำความช่วยเหลือถึงผู้ป่วยได้โดยตรง เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบพกพามีใช้ในรถพยาบาลเกือบรอบโลก

 

6. เครื่องวัดความดันโลหิต: การวัดความดันโลหิตได้อย่างรวดเร็วจะช่วยบอกหน่วยแพทย์ถึงการทำงานของหัวใจในการปั้มเลือดไปทั่วร่างกาย แพทย์ทั่วโลกควรจะมีเครื่องวัดความดันนี้รวมถึงรถพยาบาลทุกคันด้วย

 

7. เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจติดผิวหนัง: เป็นเครื่องมืออีกตัวที่มีผลต่อหัวใจ เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจติดผิวหนังนี้ใช้เพื่อกระตุ้นหัวใจผู้ป่วยชั่วคราวในเหตุการณ์ฉุกเฉิน คลื่นกระแสไฟฟ้าจะถูกปล่อยสู่หน้าอกของคนไข้ซึ่งช่วยกระตุ้นหัวใจ อุปกรณ์นี้มักอยู่ในรถ ALS แต่บางครั้งก็เป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น

 

8. เครื่องพ่นยา: เมื่อคนไข้จำเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีเร็วที่สุดเครื่องพ่นยาจะเป็นตัวให้ยาโดยการพ่นเป็นละอองสูดเข้าไปในปอดมันทำงานคล้ายกับเครื่องพ่นยาของโรคหอบหืดและได้ผลทันทีในการรักษา เครื่องพ่นยาเป็นอุปกรณ์จำเป็นบนรถ ALS

 

9. อุปกรณ์ช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวผู้ป่วย: การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลายประเภทเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรถพยาบาลทีมักจะมีผู้ป่วยที่ต้องการการป้องกันอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม ตัวดามคอ ตัวช่วยทรงตัวศีรษะ เครื่องช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวและแผ่นกระดานรองเป็นอุปกรณ์บางส่วนที่จำเป็นสำหรับรถ BLS และ ALS

 

ที่มา : https://www.akwmedical.com/blog/medical-equipment-commonly-used-ambulances​

All rights reserved © Mert Business

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด​

เลขที่ 41/18 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110​

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015194

www.mertbusiness.com

โทรสาร 02-157-2031

080-5626516