จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Call Us Click

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

 

จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์

กู้ชีพ กู้ภัยและงานภาคสนาม

จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม ประกอบตกแต่งรถไซเรน, รถกู้ภัย, กู้ชีพ, รถพยาบาล, รถออกหน่วย (ครบวงจร)

Email Office Click!

ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่อาจมีอาการบาดเจ็บที่คอหรือกระดูกสันหลัง

การบาดเจ็บที่คอหรือกระดูกสันหลังเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ก็เป็นการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการปะทะหรือล้มลงบนพื้นอย่างแรง โดยอาการบาดเจ็บที่คอส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุจากการดำน้ำ

เมื่อเกิดการบาดเจ็บที่คอผู้ป่วยจะมีอาการปวดคอและคอติดแข็ง การบาดเจ็บที่คอไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงเสมอไป คุณสามารถขยับศีรษะและคอของผู้บาดเจ็บได้หากไม่มีอาการบาดเจ็บที่คออย่างรุนแรง แต่หากคุณสงสัยว่านักกีฬามีอาการบาดเจ็บที่คออย่างรุนแรง สิ่งสำคัญที่คุณควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ

 

หากมีการบิดหรือหมุนคอมากเกินไปอาจทำให้กระดูกสันหลังส่วนคอหรือที่เรียกว่า cervical vertebrae มีการแตกหักหรือเคลื่อนที่ได้ การแตกหักหรือการเคลื่อนที่ของกระดูกสันหลังส่วนคอ (C-spine) อาจไปกดไขสันหลังหรือทำให้ไขสันหลังขาด ดังนั้นหากผู้บาดเจ็บมีอาการปวดคอหลังเกิดอุบัติเหตุ คุณควรสงสัยไว้ก่อนว่าผู้บาดเจ็บอาจมีการบาดเจ็บที่ C-spine

 

หากคุณสงสัยว่าผู้บาดเจ็บมีการบาดเจ็บที่คออย่างรุนแรง คุณควรทำให้ศีรษะและคอของผู้บาดเจ็บอยู่กับที่ หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และอุปกรณ์กู้ภัยจะมาถึงและอย่าขยับศีรษะของผู้บาดเจ็บ เนื่องจากอาจทำให้ผู้บาดเจ็บเป็นอัมพาตถาวรหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอื่น ๆ ได้

 

การบาดเจ็บที่ C-spine อาจเกิดได้จากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา, การล้ม, อุบัติเหตุจากยานพาหนะหรือจักรยาน, หรือการถูกทำร้ายร่างกาย หากผู้บาดเจ็บมีอาการปวดคอหรือปวดหลังอย่างรุนแรง มีอาการอ่อนแรง, ชา, ไม่มีความรู้สึก, ไม่สามารถขยับแขนขาได้, ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้, หรือคอและลำตัวผิดตำแหน่งหรือผิดรูป คุณควรสงสัยไว้ก่อนว่าอาจมีการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง

 

หากคุณสงสัยว่าผู้บาดเจ็บอาจมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง คุณควรปฏิบัติดังนี้

 • ก่อนให้ความช่วยเหลือ คุณควรดูก่อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างมีความปลอดภัยหรือไม่ และใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อไม่ให้คุณสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้บาดเจ็บโดยตรง
 • โทร 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
 • วางผ้าหนา ๆ หรือม้วนผ้าไว้บริเวณทั้งสองข้างของคอหรือดูแลไม่ให้ศีรษะและคอของผู้บาดเจ็บขยับ
 • ให้การพยาบาลเบื้องต้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ขยับศีรษะหรือคอ
 • ดูว่าผู้บาดเจ็บหายใจอยู่หรือไม่ หากไม่หายใจให้เริ่มทำ CPR แต่ไม่ต้องเงยศีรษะของผู้บาดเจ็บไปด้านหลังเพื่อเปิดทางเดินหายใจ ให้ใช้มือยกกรามของผู้บาดเจ็บไปทางด้านหน้าอย่างนุ่มนวลและเริ่มกดหน้าอกหากคลำไม่พบชีพจร
 • หากผู้บาดเจ็บหมดสติคุณควรดูแลไม่ให้ทางเดินหายใจของผู้บาดเจ็บอุดกั้นโดยการจัดท่า Recovery
 • หากผู้บาดเจ็บมีสติให้วางมือทั้งสองข้างไว้ข้างศีรษะของผู้บาดเจ็บเพื่อให้ศีรษะอยู่กับที่ คุณสามารถปล่อยมือได้เมื่อต้องช่วยเหลือเรื่องทางเดินหายใจ, การหายใจหรือการไหลเวียนโลหิต, หรือเมื่อสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยเท่านั้น เนื่องจากหากกระดูกสันหลังส่วนคอมีการขยับ อาจทำให้การบาดเจ็บรุนแรงขึ้นได้
 • หากผู้บาดเจ็บสวมหมวกกันน็อค ไม่ต้องถอดหมวกออก
 • บอกผู้บาดเจ็บว่าอย่าขยับร่างกายและทำให้ศีรษะของผู้บาดเจ็บอยู่นิ่ง ๆ ก่อนที่ทีมแพทย์และอุปกรณ์กู้ภัยจะมาถึงจะมาถึง 

 

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด เป็นร้านขายอุปกรณ์การแพทย์  กู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ด้านงานแพทย์ภาคสนาม

Sources
http://fittoplay.org/body-parts/neck/first-aid-for-neck-injuries
https://www.verywellhealth.com/first-aid-for-cervical-spine-injury-1298718
https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-spinal-injury/basics/art-20056677
 

14-mertbusiness_com_PPK-LAYLA

ประเภทของเปลที่ใช้ในการแพทย์

All rights reserved © Mert Business

บริษัท เมิร์ท บิสซิเนส จำกัด​

เลขที่ 41/18 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110​

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015194

www.mertbusiness.com

โทรสาร 02-157-2031

080-5626516